آقای دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی دانشیار روان‌شناسی جامعه المصطفی العالمیه

آقای دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

Dr. Mohammad Mahdi Safouraie Parizi

دانشیار روان‌شناسی جامعه المصطفی العالمیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر حجاب و پوشش کاربران با تاکید بر ابعاد دین داری (مورد مطالعه: کاربران زن شبکه اجتماعی اینستاگرام) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 26، شماره: 55
2 بنیادهای نظری سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 11، شماره: 20
3 رابطه کارآمدی خانواده با بهزیستی معنوی در دانشجویان و طلاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 8، شماره: 15
4 رابطه نقش های جنسیتی و تیپ شخصیتی زوجین با کارآمدی خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 23
5 نیاز اولیه انسان به احترام از نگاه قرآن با تاکید بر روش معناشناسی ساخت گرا و شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 8، شماره: 31
6 هنجاریابی مجدد پرسش نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سوال-پاسخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 10، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی عمل به آموزه های دینی بر سلامت روان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
2 ارتباط شایسته انسان با خود در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
3 بایسته های رفتاری مومنانه با طبیعت از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
4 رابطه بهزیستی معنوی و روانشناختی در دانشجویان و طلاب شهر قم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
5 عرضه درمانگری شناختی – رفتاری به قرآن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامی
6 مبانی ارزش شناختی سبک زندگی مومنانه از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی