عباسعلی شاملی

عباسعلی شاملی دانشیار علوم تربیتی جامعه المصطفی العالمیه

عباسعلی شاملی

دانشیار علوم تربیتی جامعه المصطفی العالمیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی عباسعلی شاملی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازدوفصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اسلامی