آقای دکتر سید آرشام آتش زر

دکتر سید آرشام آتش زر

آقای دکتر سید آرشام آتش زر

Dr. Seyed Arsham Atashzar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید آرشام آتش زر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی دومین همایش بین‌المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس با همکاری مراکز معتبر علمی، تهران مرداد 1399
عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس با همکاری مراکز معتبر علمی، تهران مرداد 1399