آقای دکتر سعید مظلومیان

دکتر سعید مظلومیان دانشیار

آقای دکتر سعید مظلومیان

Dr. Saeed Mazlomiyan

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید مظلومیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت برگزار کننده دانشگاه پیام نور فارس (شیراز)، شیراز آذر 1399

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش اخلاقی در دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
2 آموزش تغییر سبک زندگی در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
3 آموزش ضمن خدمت معلمان و اثربخشی آن در مدرسه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
4 آموزش محیط زیست به کودکان مبتنی بر طبیعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم تربیت
5 آموزش محیط زیست در پیش دبستانی: با تاکید بر نظریات پیاژه و ویگوتسکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
6 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
7 آموزش مهارت های زیست محیطی به کودکان در قالب مدرسه سبز (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست با رویکرد توسعه کیفیت زیست محیطی
8 احساسات معلم در کلاس درس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
9 ارایه مدل علی روابط سازمان یادگیرنده و پذیرش و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان با نقش واسطه ای هدف گرایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
10 استفاده از بازی درمانی با شبیه سازهای رایانه ای Simulators درآموزش و یادگیری بر پایه رویکرد بارشناختی Cognitive load در کودکان طیف اوتیسم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
11 اهمیت آموزش در بهبود رفتار های زیست محیطی (رفتار سبز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 اهمیت محیط زیست درشخصیت وکیفیت زندگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
13 اهمیت محیط زیست درشخصیت وکیفیت زندگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست
14 اهمیت و کاربرد روش تحلیل محتوا در پژوهش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
15 باورهای خودکارآمدی و کیفیت آگاهی زیست محیطی معلمان در آموزش محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
16 بررسی اهمیت آموزشهای زیست محیطی در بروز رفتارهای زیست محیطی جامعه زنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
17 بررسی اهمیت نقش زنان در توسعه پایدار از بعد زیست محیطی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
18 بررسی اهمیت و اثرات آموزش مفاهیم محیط زیست به کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
19 بررسی اهمیت و اثرات آموزش مفاهیم محیط زیست در ایجاد و ارتقاء اخلاق زیست محیطی یا سواد زیست محیطی در کارکنان بیمارستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
20 بررسی اهمیت واثرات آموزش مفاهیم محیط زیست به کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
21 بررسی تاثیر اینترنت بر پرخاشگری در نوجوانان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
22 بررسی تاثیر موسیقی پس زمینه بر حافظه کاری و یادگیری از طریق انگیزش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
23 بررسی تطبیقی تربیت اخلاقی از نظر ارسطو ،ابن سینا و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
24 بررسی تفاوت های جنسیتی در اضطراب آزمون و تاثیر آن بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
25 بررسی دانش و مهارت حرفه ای معلمان در آموزش محیط زیست (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
26 بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت تغییر بانک های شهر کازرون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
27 بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت تغییر بانکهای شهر کازرون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
28 بررسی روش های آموزش دانش اموزان دوزبانه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
29 بررسی رویکردها و عقاید اخلاق زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
30 بررسی ضرورت آموزش همگانی در زمینه حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
31 بررسی ضرورت آموزش همگانی در زمینه حفاظت از محیط زیست با تاکید بر نقش زنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
32 بررسی ضرورت آموزش همگانی در مدیریت مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
33 بررسی عملکردمدیریت شهری دربخش های ایمنی فیزیکی وبهداشتی فضای سبزشهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
34 بررسی عوامل موثر برآلودگی محیط زیست و رفتار زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
35 بررسی عوامل موثر بررفتارهای حفاظتی محیط زیست توسط گردشگران و تاثیر آن بر توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
36 بررسی نقش آموزش و یادگیری مهارت های ICT بر ارتقای سطح دانش معلمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
37 بررسی نقش برنامه های سیما در ارتقا سواد زیست محیطی شهرونداناز منظر شکل گیری فرهنگ مصرف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
38 بررسی نقش جذابیت کاری و تعهد سازمانی بر نگرش میل به تغییر در کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفتمنطقه ای فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
39 بررسی نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی NGOs در آموزش محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
40 بررسی نگرش زیست محیطی دانش آموزان در مدارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
41 بررسی و مقایسه جایگاه آموزش محیط زیست در نظام آموزش عالی ایران و ترکیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
42 بررسی و مقایسه میزان خودکنترلی وباورهای منطقی و میزان اعتماد به نفس دانش آموزان متوسطه اول کلاسهای هوشمند وعادی شهرستان بانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
43 پذیرش یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
44 پشتیبانی از آموزش در یادگیری از راه دور و آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
45 تاثیر استفاده از تکنولوژی، یادگیری خودراهبر بر عملکرد تحصیلی فراگیران (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
46 تاثیر اعتماد سازمانی بر فرهنگ مدیریت معلم در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
47 تاثیر بازی و رسانه های بصری در خلاقیت کودکان مدرسه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
48 تاثیر تکنولوشی واقکیت افسوده در محیط های فرهنگی گردشگری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
49 تاثیر توسعه حرفه ای بر استرس معلمان در کلاس درس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
50 تاثیر رسانه های جمعی در انتشار آگاهی های زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
51 تاثیر سواد اطلاعاتی بر تفکر انتقادی معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
52 تاثیر سواد اطلاعاتی و فناوری بر یادگیری مادام العمر و اثربخشی مدارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
53 تاثیر سواد رسانه ای بر یادگیری کودکان از فیلم ها و رسانه ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
54 تاثیر شبکه های اجتماعی بر آموزش نوجوانان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
55 تاثیر فشارهای نهادی و جامعیت سیستم های مدیریت زیست محیطی بر عملکرد محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی
56 تاثیر مدارس سبز در افزایش آگاهی و بهبود عملکرد زیست محیطی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
57 تاثیر منابع دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و رفتار زیست محیطی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
58 تاثیر نرم افزار آموزشی جبراگراف و بر میزان یادگیری یادداری مفاهیم نمودارها و توابع درس ریاضی دردانش آموزان پایه یازدهم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
59 تاثیر یادگیری الکترونیکی مبتنی بر اینترنت بر خودکارآمدی، رضایت مندی از یادگیری انگیزه پیشرفت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم تربیت
60 تاثیرگذاری خلاقیت در آموزش و یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
61 تاملی بر مدیریت نوآورانه آموزش های زیست محیطی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
62 تاملی بر مدیریت نوآورانه آموزش های زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
63 تاملی بر مدیریت نوآورانه آموزش های زیست محیطی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
64 تبیین نقش آموزش محیط زیست در توسعه پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
65 تبیین نقش خودکارآمدی تحصیلی و عزت نفس در کاهش اهمال کاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
66 تبیین نقش طراحی آموزشی در ایجاد تفکر پایدار و آگاهی زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
67 تصفیه فاضلات راهی برای حفظ محیط زیست وتوسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
68 تعامل دریادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
69 تفکر پایدار و آگاهی زیست محیطی از طریق طراحی آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
70 جهانی شدن آموزش و پرورش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
71 خوش بینی تحصیلی و درگیری تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
72 دانشگاه و نقش آن در بهبود فرهنگ و رفتار زیست محیطی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
73 روشهای فعال یادگیری در آموزش محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
74 شبکه های اجتماعی و کارآفرینی دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
75 ضرورت آموزش های زیست محیطی تورگردانان طبیعت گردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
76 ضرورت توجه به شاخص های پایداری محیط زیست شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
77 طراحی محیط یادگیری جهت ارتباط مدرسه و محیط کار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
78 عوامل زیست محیطی و روانشناختی موثر بر تمایل به خرید سبز (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
79 عوامل موثر بر عدم موفقیت برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
80 فراشناخت در آموزش و عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
81 کاربرد نانوکامپوزیتها در تصفیه آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
82 محیط زیست و کودکان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
83 مشکلات زیست محیطی وآموزش محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
84 مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان در کشور های مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
85 مقایسه الگوهای رفتاری تفکیک پسماند در ایران و سایر کشورها با تاکید بر نقش آموزش محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
86 مقایسه تاثیر فعالیت فیزیکی در محیط باز و بسته بر رفتار زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
87 مهارتهای اخلاق حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
88 نقش آموزش در توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
89 نقش آموزش محیط زیست در توسعه پایدار زیست محیطی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
90 نقش آموزش و مشارکت شهروندان در مدیریت و توسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی
91 نقش آموزش و مشارکت شهروندان در مدیریت و توسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
92 نقش آموزه های دینی در ارتقای اخلاق زیست محیطی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست
93 نقش اخبار و رسانه ها در آموزش اصول اخلاقی زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
94 نقش اخبار و رسانه ها در آموزش اصول اخلاقی زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
95 نقش اخلاق زیستی در پایداری آموزش محیط زیست (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
96 نقش باورهای معلم در توسعه تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
97 نقش خجالت، اضطراب و مشکلات عاطفی در روابط بین دانش آموز و معلم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
98 نقش سرمایه های روانشناختی بر اثر بخشی تدریس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
99 نقش سواد زیست محیطی گردشگری در حفاظت از محیط زیست و جذب گردشگر (مطالعه موردی : شهرستان داراب) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
100 نقش سواد زیست محیطی گردشگری در حفاظت از محیط زیست و جذب گردشگرمطالعه موردی : شهرستان داراب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی
101 نقش مهارتهای ICT در ارتقای سطح دانش و کارایی معلمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
102 نقش هوش معنوی در افزایش دانش دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
103 نگرش معلمان نسبت به محیط زیست و آموزش های زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
104 نگرش معلمان نسبت به محیط زیست و آموزش های زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
105 وابستگی به طبیعت و ارتباط بین ، ذهنیت و رفتار زیست محیطی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
106 ویژگی های محیط یادگیری در مرز میان مدرسه و محل کار مروری بر متون علمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
107 هوش هیجانی در کلاس درس تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدرسه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم تربیت
108 یادگیری از طریق موبایل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
109 یادگیری ترکیبی؛ رویکردی نوین در توسعه آموزش و فرآیند یاددهی/یادگیری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
110 یادگیری در حد تسلط در درس ریاضی با بهره گیری از ارزشیابی تکوینی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه