آقای دکتر قربانعلی گنجی

دکتر قربانعلی گنجی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

آقای دکتر قربانعلی گنجی

Dr. Ghorbanali Ganji

استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر قربانعلی گنجی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مطالعات سیاسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 وجوه افتراق گفتمان انقلاب اسلامی ایران و انقلاب کبیر فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت و هموارسازی سود بر ضریب واکنشی سود دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی
2 بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و شفافیت با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی