آقای دکتر مسعود قربانپور

دکتر مسعود قربانپور استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر مسعود قربانپور

Dr. Masoud Ghorban pour

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مسعود قربانپور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنشریه میکروبیولوژی دامپزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر امپرازول بر میزان جذب IgG تام آغوز در برههای تازه متولد شده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 4
2 اثر تغذیه با آغوز گرمادهی شده بر میزان جذب ایمونوگلوبولین G و پروتیین تام سرم در گوساله های شیری تازه متولد شده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 2
3 ارزیابی آزمایش آگلوتیناسیون لاتکس( LAT )و هماگلوتیناسیون غیرمستقیم IHAجهت تشخیص دیکروسلیوز گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 4
4 اعتبارسنجی دستگاه رفرکتومتر دیجیتال بریکس برای اندازه گیری غلظت ایمونوگلوبولین جی (IgG) در آغوز گاو هلشتاین (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 12، شماره: 2
5 بررسی آلودگی های کرمی دستگاه گوارش در کفشک ماهی زبان گاوی Cynoglossus bilineatus خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 4
6 بررسی سرمی بیماری کلامیدیوز در بوقلمون های استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 1
7 بررسی سرمی و ردیابی کوکسیلابورنتی درگاوهای شیری اهواز به روش الایزا وواکنش زنجیره ای پلی مراز (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 12، شماره: 1
8 بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس درگوسفندان استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 11، شماره: 2
9 بررسی میزان شیوع اسهال روتاویروسی گوساله های شیری در منطقه تهران و تعیین سروتیپ های موجود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 3
10 تأثیر تجویز خوراکی کیتوزان استحصالی شده از پوسته میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) بر فاکتورهای خونی و رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 4
11 تشخیص آلودگی دیروفیلاریاایمیتیس در سگ های شهری و روستایی اهواز با روش کانترایمونوالکتروفورز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 68، شماره: 4
12 تولید پروتیی نهای نوترکیب فسفولیپاز D و پروتیین شوک حرارتی کورین هباکتریوم سودوتوبرکلوزیس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 1
13 کلونینگ و بیان ژن VP3ویروس بیماری عفونی دراشرشیاکولی و تخلیص پروتیین VP3نوترکیب (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 12، شماره: 1
14 مطالعه آفلاتوکسین B1 در خوراک دام دامداری های گاو شیری سنتی اهواز (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 10، شماره: 1
15 مقایسه روشهای تشخیص سرولوژیکی تک یاخته نیوسپورا کانینوم درگاومیش (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 11، شماره: 1
16 مقایسه شیوع ژنهای کد کننده پروتیینهای متصل شونده به کلاژن cna و فیبرونکتین fnb در جدایههای استا فیلوکو کوس آریو س بدست آمده از مواد غذایی و موارد درمانگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولین گزارش جداسازی آنتی ژنیکی ویروس پان لکوپنی در 2 قلاده گربه از شهرستان اهواز به روش ایمونوکروماتوگرافی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 بررسی اثر نسبت های مختلف علوفه به کنسانتره جیره بر روی پارامترهای خونی و سکومی و ارتباط آن با بروز اسیدوز در اسب (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب
3 بررسی احتمال ارتباط بین حضور کلستریدیوم پرفرینجنس وزخم های شیردان در گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
4 بررسی سرولوژیک آلودگی به بروسلا در دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
5 بررسی سرولوژیک آلودگی به لپتوسپیرا در دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 بررسی سرولوژیک توکسوپلاسموز در میشهای سقط کرده شهرستان اهواز با استفاده از روش MAT (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 بررسی شیوع بروسلا در کبد گوسفندان و بزهای کشتار شده در اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گاوهای اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام
9 بررسی وضعیت آلودگی ماهی سی بس آسیایی (Lates calcarifer) به بیماری استرپتوکوکوزیس در قفس های پرورشی (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
10 بررسی وضعیت آلودگی ماهیان زینتی شهر اهواز به بیماری سپتی سمی هموراژیک باکتریایی (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
11 تعیین میزان فراوانی آبسه های کبدی و علل باکتریایی به وجود آورنده آن در گاوان کشتار شده در کشتارگاه اهواز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
12 جداسازی قارچ های تولید کننده آنزیم سلولاز از کمپوست باگاس نیشکر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
13 کاربرد فناوری بایوفلاک Biofloc در ماهی کپور معمولی cypinus carpio (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب