آقای آرش حبیبی

آرش حبیبی کارشناس ارشد بازاریابی

آقای آرش حبیبی

Arash Habibi

کارشناس ارشد بازاریابی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای آرش حبیبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازفصلنامه پارس مدیر
مدیر مسئولفصلنامه پارس مدیر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کاربرد تیوری خاکستری در مدیریت بازاریابی (دریافت مقاله) فصلنامه پارس مدیر دوره: 3، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Practical Investigation of Production Performance at the Gohar Zamin Iron Ore Complex (Sirjan, Iran) Using Mean- and Target-oriented Monitoring (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
2 ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 ارزیابی توان توسعه و آمایش سرزمین با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی حوضه آبخیز راژان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
4 ارزیابی توان صنعت گردشگری با روش SWOT در راستای حفاظت منایع طبیعی (مطالعه موردی شهر ارومیه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
5 بررسی تاثیر مشارکت نظام مند کارکنان در شناسایی و رفع کانون های خطر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
6 بررسی تولید باطله و تخمین عمر سد باطله در شرکت سنگ آهن گهر زمین (سیرجان) با استفاده از روش پایش آماری میانگین محور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
7 پهنه بندی سیلاب رودخانه گرگانرود با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
8 پهنه بندی سیلاب مبتنی بر عدم قطعیت با استفاده از روش GLUE (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 مروری بر روش های عدم قطعیت در مدل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
10 مساله مسیریابی تولید، بهینه سازی استوار، عدم قطعیت، بهینه سازی تجمع ذرات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی