آقای دکتر بهرام بهادری بیرگانی

دکتر بهرام بهادری بیرگانی

آقای دکتر بهرام بهادری بیرگانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهرام بهادری بیرگانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی دبیرخانه شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو، اهواز آذر 1399