آقای دکتر محمد فلاح

دکتر محمد فلاح عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

آقای دکتر محمد فلاح

Dr. Mohammmad Falah

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد فلاح در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاستگذاری دوازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن، بصورت الکترونیکی مهر 1399