آقای دکتر عبدالله پاک سرشت

دکتر عبدالله پاک سرشت دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان

آقای دکتر عبدالله پاک سرشت

Dr. Abdolah Pakseresht

دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالله پاک سرشت در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته مالی و تدارکات چهارمین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان، ماهشهر آذر 1399