آقای دکتر حسین رفیع

دکتر حسین رفیع دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

آقای دکتر حسین رفیع

Dr. Hossein Rafie

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین رفیع در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Knowledge and Attitudes of Emergency Contraception among Medical Science Students (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی روابط ایران و آلمان در عصر پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 11، شماره: 42
3 جنبش های اجتماعی جدید، جهانی شدن و اینترنت؛ مطالعه موردی: جنبش تسخیر وال استریت (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 12، شماره: 23
4 جهانی شدن و ضرورت تحول در علوم انسانی به منظور تاثیرگذاری مطلوب آن بر فرایند توسعه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سپهر سیاست دوره: 6، شماره: 20
5 فرهنگ سیاسی؛ یک بررسی مفهومی و نظری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی