آقای دکتر مجتبی هژبرالساداتی

دکتر مجتبی هژبرالساداتی سرپرست موسسه آموزش عالی توس و عضو هیأت علمی گروه عمران موسسه آموزش عالی توس

آقای دکتر مجتبی هژبرالساداتی

Dr. Mojtaba Hozhabrsadati

سرپرست موسسه آموزش عالی توس و عضو هیأت علمی گروه عمران موسسه آموزش عالی توس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی هژبرالساداتی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری موسسه آموزش عالی توس، مشهد آبان 1399