آقای دکتر بهزاد موذنی

دکتر بهزاد موذنی متخصص جراح عمومی و رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا

آقای دکتر بهزاد موذنی

Dr. Behzad Moazeni

متخصص جراح عمومی و رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهزاد موذنی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه پرستار و پزشک در رزم