اسما اصغری پور دشت بزرگ

 اسما اصغری پور دشت بزرگ دکتری تخصصی آب و هواشناسی

اسما اصغری پور دشت بزرگ

Asma Asgharipour Dasht Bozorg

دکتری تخصصی آب و هواشناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی ورزش کاراته و مسیولیت های ناشی از خطا در آن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
2 ارتباط پارامترهای اقلیمی با گونه های گیاهی بومی سازگار در اهواز با استفاده از روش پیرسون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
3 ارزیابی حس عمقی مفصل ارنج مردان ورزشکار بادستگاه دینامومتر ایزوکنتیک بایودکس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه
4 ارزیابی عوامل استرس زای شغلی (فردی، سازمانی و ارگونومی) در معلمان تربیت بدنی شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
5 ارزیابی محتوای برنامه های ورزشی صداوسیمای مرکز خوزستان با تاکید بر ورزش بانوان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه
6 ارزیابی و اولویت بندی شاخص های موثر در استعدادیابی رشته ورزشی بدمینتون (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
7 ارزیابی و پهنه بندی میزان سرایت ویروس COVID-19 در کشور با کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی
8 امکان سنجی اقلیمی کشت ذرت در شهرستان بهبهان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
9 برآورد حداکثر بارش محتمل PMP بر تصادفات جاده ای با کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: محور اهواز- شوش) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
10 برآورد حداکثر بارش و سیلاب محتمل در حوضه کارون شمالی با استفاده از روش سری های جزیی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
11 بررسی اقلیم گردشگری بااستفاده از شاخص های زیست اقلیمی تام و ترجونگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
12 بررسی توانمندی اقلیمی در توسعه گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه
13 بررسی روشهای مدیریتی و ارائه راهکارهای بنیادی جهت مقابله با پدیده خشکسالی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
14 بررسی سلامت روان کارکنان در زمان شیوع ویروس کرونا و تدوین اقدامات پیشگیرانه در کنترل شیوع بیماری (دریافت مقاله) اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی
15 بررسی شاخص های استعدادیابی فوتبال با کاربرد تکنیک فرآیند سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
16 بررسی نقش ژنتیک بر استعدادیابی ورزشی و عملکرد جسمانی ورزشکاران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
17 بررسی نقش ورزش و فعالیت بدنی در دوران شیوع ویروس COVID-19 (دریافت مقاله) اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی
18 پایش خشکسالی مناطق جنوبی استان خوزستان با استفاده از شاخص SIAP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
19 پیش بینی تغییرات دما و بارش ایستگاه نیشابور طی دوره آماری ۲۰۱۱ تا ۲۰۳۰ با استفاده از مدل ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل LARS-WG (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
20 تاثیر الگوی کلان مقیاس اقلیمی شاخص نوسان دو قطبی هند برمیزان بارش در ایرانشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
21 تاثیر پارامترهای اقلیمی در مکانیابی نیروگاه خورشیدی در محیط GIS و AHP (مطالعه موردی: استان ایلام) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
22 تاثیر تمرینات ورزشی در خانه در بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن در دوران قرنطینه و شیوع کرونا ویروس (دریافت مقاله) اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی
23 تاثیر کینزیوتیپ بر فعالیت الکترومیوگرافی و میزان قدرت عضلات (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
24 تاثیر یک دوره تمرینات عملکردی، مقاومتی و تعلیقی TRX بر ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
25 تحلیل روند احتمالی اپیدمی COVID-۱۹ در کشور طی بازه زمانی ۱ تا ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی
26 تحلیل روند وقوع مخاطره اقلیمی توفان های تندری در استان خوزستان با استفاده از آزمون ناپارامتری من- کندال و شاخص سن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
27 تحلیل همدید بارش های سنگین 6 تا 7 آبان 1394 استان لرستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
28 توریسم ورزشی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
29 سنجش حس عمقی مفصل آرنج ورزشکاران مبتلا به سندرم هایپرموبیلیتی با کاربرد تست بیتون (Beighton) و دستگاه دینامومتر ایزوکنتیک بایودکس (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
30 شناسایی و تحلیل الگوهای سینوپتیکی مخاطره توفان های تندری (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
31 شهرداری زیرساختی برای ورزش شهروندی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه
32 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکان یابی کشت نیشکر (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
33 کاربرد نرم افزار DIP در تعیین شاخص های خشکسالی هواشناسی مطالعه موردی ایذه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
34 مکان یابی احداث نیروگاه های بادی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
35 مکانیابی صنایع بااستفاده از مدل بولین و GIS در شهرستان شوش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی