آقای دکتر کریم همتی

دکتر کریم همتی

آقای دکتر کریم همتی

Dr. Karim Hemmati

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کریم همتی در مجلات و ژورنالها