آقای دکتر افشین قلیچی

دکتر افشین قلیچی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

آقای دکتر افشین قلیچی

Dr. Afshin Ghelichi

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر افشین قلیچی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تأثیر پربیوتیک اینولین جیره غذایی بر پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمی سرم خون فیل ماهیان (Huso Huso) جوان پرورشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات جایگزینی کامل روغن ماهی با روغن های گیاهی بر پارامترهای رشد ،کارایی غذا و پروفایل اسید های چرب عضله ماهیان قزل آلا رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
2 اثرات ماده بیهوشی 2- فنوکسی اتانول بر برخی پارامترهای کیفی آب و خون ماهی ماهی قزل آلای رنگین کمان در زمینه شبیه سایز حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
3 اثرافزودن زنجبیل برضریب رشدویژه و نرخ بقاء وفاکتورهای خونی ماهی اسکار Astronotus ocellatus (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 Effects of Dextrin Levels on Hematological Parameters of Juvenile Siberian Sturgeon (Acipenser baerii) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
5 برخی فراسنجه های خونی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)در دو دوره گرم و سرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
6 بررسی ارزش غذایی و پروفایل اسید چرب در ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
7 بررسی شاخص های خونی تاسماهی سیبری در شرایط استفاده از جیره حاوی کربوهیدرات دکسترین (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 تاثیر تیمارهای مختلف حرارتی روی برخی پارامترهای ایمنیIgm ، C3 C4 و بیو شیمیایی (آلبومین و پروتئین کل)سرم خون قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی
9 تاثیر دفعات غذادهی بر مصرف غذا، رشد و ضریب تبدیل غذایی بچه ماهی انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
10 تاثیر سطوح مختلف کربوهیدرات دکسترین بر شاخص های خونی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) جوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
11 تاثیرافزودن زنجبیل و فلفل قرمزدرجیره واثرمتقابل آ«ها برضریب تبدیل غذایی ونرخ رشدروزانه ماهی اسکار Astronotus ocellatus (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 تعیین بهترین تراکم حمل و نقل بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان جوان (Oncorhynchus mykiss) در هنگام استفاده از ماده 2- فنوکسی اتانول در زمان شبیه سازی حمل و نقل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
13 درصد فراوانی جمعیت سخت پوستان استخرهای مختلف پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان،شهر گنبد کاووس (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 درصد فراوانی جمعیت گردان تنان(روتیفرهای)استخرهای مختلف پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان،شهر گنبد کاووس (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 رابطه شکل بدن کپورماهیان چینی با آشیان اشغالی (غذا و زیست) در استخرهای پرورش گرمابی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
16 مروری بر چرخه زیست شناختی جمعیت پروتوزوآها (آغازیان) در منابع آبی طبیعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
17 مروری بر چرخه زیست شناسی جمعیت پروتوزوآها آغازیان در منابع آبی طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
18 مروری بر چرخه زیست شناسی جمعیت کلادوسراها آنتن منشعبان در منابع آبی طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
19 مروری بر چرخه زیست شناسی جمعیت کوپه پودها پاروپایان در منابع آبی طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
20 مطالعه مقایسه ای جوامع زئوپلانکتونی مزارع مختلف پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان شهر گنبدکاووس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
21 مقایسه ترکیب شیمیایی و پروفایل اسید چرب کپور وحشی (Cyprinus carpio) در دو محیط طبیعی و پرورشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
22 مقایسه جوامع زئوپلانکتونی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شهر گنبد کاووس (استان گلستان) و منطقه لاکان شهر رشت (استان گیلان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی