آقای دکتر میرفیض فلاح شمس

دکتر میرفیض فلاح شمس دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

آقای دکتر میرفیض فلاح شمس

Dr. Mirfeyz Falah Shams

دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میرفیض فلاح شمس در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مدیریت کسب و کار

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میرفیض فلاح شمس در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری جسورانه (تأمین مالی و مدل های ارزیابی) شرکت آرتا تجارت زرین و با حمایت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران دی 1399

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تطبیقی کیفیت خدمات سیستم خودپردازها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 2، شماره: 6
2 بررسی توان تبیین مدل های ناپارآمتریک(مونت کارلو) در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 20
3 بررسی عملکرد معیارهای متفاوت ریسک در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم مورچگان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی مقایسه بین معاملات اشخاص حقوقی و گروهی(ددد) در بروز اثر ربایش (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 22
5 بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 40
6 بهینه یابی تکاملی چهارهدفه فازی و غیرفازی سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 36
7 شناخت و اولویت بندی ریسک های سرمایه گذاری در پروژه های دارای فناوری پیشرفته، مورد مطالعه: فناوری نانو (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 2
8 مقایسه کارایی مدل تنزیل جریانات نقدی سنتی با مدل تنزیل جریانات نقدی شبیه سازی شده با مونت کارلو در ارزشگذاری سهام (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 19
9 مقایسه مدل های ارزش در معرض خطر شبیه سازی تاریخی و گارچ در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و اولویت بندی مدلهای عملیاتی صکوک استصناع با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
2 بررسی اثر سرایت پذیری تلاطم در شرکت های درمانده مالی واقع در زنجیره تامین.(شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 بررسی ارتباط بین میزان کارایی و حاکمیت شرکتی در شرکتهای بیمه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
4 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
5 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر نگرش سرمایه گذاران نسبت به معاملات بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 بررسی تاثیر عوامل کمی رتبه بندی اعتباری مشتریان در کاهش مطالبات معوق بانکی در بانک توسعه صادرات ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
7 بررسی تاثیر عوامل کیفی رتبه بندی اعتباری مشتریان در کاهش مطالبات معوق بانکی در بانک توسعه صادرات ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 بررسی تنوع گرایی فراورده های یک سازمان با توجه به عملکرد مالی تعدیل شده مبتنی بر ریسک: مطالعه موردی اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
9 بررسی رابطه بین نرخ بهره واقعی با شاخص نسبت فعالیت درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
10 بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با شاخص نسبت فعالیت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
11 بررسی شکاف تصورات مشتریان بانکداری الکترونیکی و سنتی در ایران از ریسک های نظام بانکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
12 بررسی عملکرد مالی تعدیل شده بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با توجه به گوناگونی فراورده ها: مطالعه موردی اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
13 بررسی و تحلیل ماهیت صکوک استصناع به منظور تعیین ویژگیهای پروژه های دارای قابلیت تامین مالی بوسیله این اوراق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
14 پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان حقیقی بانک ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم کلونی مورچگان و رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
15 تحلیل مدلهای اوراق صکوک استصناع به منظور دسته بندی و ارائه فرآیند انتخاب مدل عملیاتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
16 تعیین نمره کارایی شرکتهای بیمه و رتبه بندی آنها بر اساس نمره کارایی در سال های 2931 و 2939 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
17 روشهای تامین و عرضه نفت خام و فراورده های آن با استفاده از مشتقات مالی و تطبیق آن با موازین شرعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراورده های نفتی
18 مدیریت ریسک در قراردادهای تامین مالی BLT/BOLT (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران
19 مدیریت ریسک در قراردادهای تامین مالی BLT/BOLT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران
20 مقایسه قدرت کارایی الگوریتم های فرابتکاری (شبکه عصبی مصنوعی و نزدیکترین همسایه) و مدل اقتصادسنجی (رگرسیون لجستیک) در پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان حقیقی بانکها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری