آقای دکتر حمیدرضا کیانی فر

دکتر حمیدرضا کیانی فر Department of Pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

آقای دکتر حمیدرضا کیانی فر

Dr. Hamid Reza Kianifar

Department of Pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمیدرضا کیانی فر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله پزشکی بالینی