آقای دکتر مجید ساریخانی

دکتر مجید ساریخانی استادیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهرکرد

آقای دکتر مجید ساریخانی

Dr. Majid Sarikhani

استادیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید ساریخانی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پژوهشی بر نقش مایه های آلات موسیقی در تمدن های ایلام و میان رودان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام دوره: 1، شماره: 2
2 عناصر معماری پایدار در باغ سیف الدوله شهرستان ملایر (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
3 محوطه های نو یافته ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب و شکل گیری استقرارهای دوران ساسانی و صدر اسلام آمل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
2 ارزش های بومی و نقش آن در شکل دهی به کالبد معماری ایران در دوره ماد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
3 اسلام و هنر دینی ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
4 انعکاس هویت ملی و فرهنگ دینی- حماسی ایران در نقاشی قهوه خانه ای (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
5 بررسی فرهنگ هخامنشی با استناد به نقوش برجسته های تخت جمشید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
6 بررسی نقش مایه های نمادین در معماری دوره هخامنشی نمونه مورد مطالعه تخت جمشید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
7 پژوهشی تحلیلی بر توزیع فضایی آثار باستان شناختی آمل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
8 پژوهشی تحلیلی بر جلوه های آیات الهی بر حلیه ای از دوره قاجار (دریافت مقاله) همایش بین المللی دین در آیینه هنر
9 پژوهشی تحلیلی بر نقش و تاثیر معماری اشکانی بر شکل گیری و رواجمعماری در دوره ساسانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
10 پژوهشی تحلیلی برنقش زیست بوم درشکل گیری و سازماندهی استحکامات دفاعی البرز مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
11 تاثیر متقابل آثارموزهای در رونق گردشگری؛ مطالعه موردی بخش جیرفت موزه منطقه ای جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
12 تاثیر مذهب بر شکل گیری نماد در معماری آرامگاه های پادشاهان هخامنشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
13 تاثیرات هنر فلزگری آشور بر هنر فلزگری هخامنشی با استناد به نقوش برجسته های تخت جمشید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
14 تأثیر فرهنگ یانیق بر محوطه های عصر مفرغ منطقه جنوب شرقی شهرستان ملایر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
15 تحلیل و بررسی ظروف دوره هخامنشی با استناد به داده های موزه ایران باستان و موزه رضا عباسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
16 تحلیل و گونه شناسی ریتون هخامنشی موزه ایران باستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
17 توپوگرافی و نقش آن در شکل گیری آثار باستان شناختی «نمونه مورد مطالعه حوضه رودخانه هراز آمل» (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
18 جایگاه آب در اسطوره های ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
19 جایگاه کتیبه های عربی بر اسطرلاب های دوره سلجوقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
20 حمام پوراشرف بنایی از اواخر دوران قاجار در شهرستان دره شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
21 شرایط زیست محیطی و معماری بومی شهرستان آمل «نمونه مورد مطالعه شبکه ارتباطی دوره ساسانی و اوایل اسلام دره- رودخانه هراز» (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هنر تبرستان
22 شرایط زیست محیطی و نقش آن در شکل گیری قلعه های شهرستان آمل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
23 عناصر معماری پایدار در باغ سیف الدوله شهرستان ملایر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
24 عوامل طبیعی و شکل گیری استقرارهای دوران ساسانی و صدر اسلام آمل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
25 قلمدان و نقش آن در خوشنویسی وکتابت قرآن (دریافت مقاله) همایش بین المللی دین در آیینه هنر
26 کاربری آثارتاریخی: توسعه گردشگری، راهکارها و مولفه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
27 کتیبهنگاری آیات قرآنی بر منارههای اسلامی مطالعه ی موردی؛ منارههای سلجوقی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
28 گنبدهای نمکی ایران جاذبه ای ژئومورفولوژیکی جهت توسعه گردشگری ایران مطالعه موردی، استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
29 محوطه های نو یافته ی ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
30 مصادیق معماری پایدار در معماری بومی و سنتی شهر ملایر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
31 مطالعه پراکنش و گستردگی سفال دالما در دشت ملایر23 (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری
32 مطالعه نقش مایه های ایرانی- اسلامی تزئینات گچ بری امامزاده کرار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
33 معرفی هنر حجاری ظروف سنگی جیرفت در هزاره سوم پ.م (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
34 معماری اسلامی _ایرانی نمونه موردی مطالعه کتیبه نگاری آیات قرآنی بر بناهای اسلامی شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
35 منابع آبی و نقش آن در پراکنش آثار باستان شناختی شهرستان آمل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
36 نقش منابع آبی در پراکنذگی استقرارهای دوران ساسانی شهرستان سنقر (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
37 نمونه ها و الگوهای معماری بومی در البرز مرکزی« نمونه مورد مطالعه معماری بومی شاهاندشت» (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
38 هویت اسلامی-ایرانی ونقش آن در عناصر معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار