آقای دکتر سیدرسول موسوی حاجی

دکتر سیدرسول موسوی حاجی استاد گروه باستان‌شناسی- دانشگاه مازندران

آقای دکتر سیدرسول موسوی حاجی

Dr. Seyed Rasoul Mousavi Haji

استاد گروه باستان‌شناسی- دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدرسول موسوی حاجی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازشناسی فرم معماری :آرامگان غازان در مجموعه ابواب البری غازانیه و نقش آن در روند تحولات شهرسازی ایرانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 42
2 بازشناسی فرم معماری کاخ هشت بهشت تبریز جایگاه آن در روند شکل گیری نمونه های ایران و سرزمین های همجوار، طی قرون نهم و دهم قمری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 44
3 حوزه گردی، کلکسیون باستان شناسی سیستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام دوره: 1، شماره: 1
4 مطالعه تطبیقی گچ بری های نویافته تپه قزل قلعه فراهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام دوره: 2، شماره: 1
5 مطالعه کوشک ها و آرامگاه های چند اشکوبه در شبه قاره هند، ایران و آسیای میانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 30
6 نقوش قالی سیستان با نقوش سفال نخودی شهر سوخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 5، شماره: 13
7 نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازشناسی الگوهای معماری مسکونی شهر سبزوار در دوره پهلوی اول (مطالعه موردی خانه پارسی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
2 بررسی باستان شناختی محوطه مالین باخرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
3 بررسی تاثیر عوامل نظامی برشکل گیری شهرهای نوبنیاد درسده نخست اسلامی مطالعه موردی: کوفه شیراز، عسکر مکرم (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی
4 بررسی روند تغییرات محدوده و ساختار استقراری سیستان از آغاز سکونت تا پایان دوران ساسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
5 بررسی نحوه رعایت استانداردهای مهندسی ساخت و ساز بنا در روستاهای سیستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
6 پژوهشی بر روابط فرهنگی سواحل مکران جنوبی در دوران اشکانی بر پایه نتایج مقایسات گونهشناختی نمونه های سفالین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
7 پژوهشی بر نقوش و نشان های نمادین در سنگ نگاره ی تاق بزرگ بستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
8 تاثیر فرهنگ های مناطق همجوار در شکل گیری کاخ های امویان ( مطالعه موردی: کاخ قصیر عمره) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
9 تحلیل و بررسی مضامین نقوش کاشیکاری شده ابنیه عصر قاجار شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
10 توانمندی‌های صنعت گردشگری فرهنگی و طبیعت گرا در مناطق کویری جهان اسلام (مطالعه موردی: شهرستان بشرویه) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
11 خانه منسوب به سعدی فرصتی ویژه برای ارتقای گردشگری ادبی درشیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
12 رودخانه شیله و تأثیر آن بر استقرارهای انسانی منطقه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
13 سبک شناسی معماری مسجد هودر در بخش دستگردان طبس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
14 ضرورت استفاده از نام واقعی ظروف در ادبیات باستان شناسی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
15 گزارش مقدماتی بررسی روشمند باستان شناختی محوطه تل ضحاک فسا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
16 مطالعه سفال شیاردار اشکانی سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
17 مطالعه سفالینه های محوطه شاهنشین شهر تاریخی فریم (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری
18 معرفی برخی اشکال رایج سفالین از محوطهی هخامنشی دهانه غلامان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
19 مکان یابی و تعیین فرم و سازمان فضایی محوطه شاه نشین در قرون اولیه اسلامی بر اساس شواهد تاریخی و مواد باستان شناختی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
20 واکاوی سیمای شهری گسکر با توجه به متون جغرافیای تاریخی و یافتههای باستان شناختی (دریافت مقاله) همایش ملی تالش شناسی