خانم دکتر الهه ستوده نما

دکتر الهه ستوده نما Alzahra University

خانم دکتر الهه ستوده نما

Dr. Elaheh Sotoudehnama

Alzahra University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر الهه ستوده نما در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله افق های زبان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Qualitative Study on Teacher’s Nonverbal Communication and Iranian EFL Learners’ Perception of Language Learning (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 1، شماره: 1
2 ارتباط میان انگیزه، آگاهی فراشناختی از راهبردها و مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 2
3 The Effect of Teaching Vocabulary through Synonymous, Semantically Unrelated, and Hyponym Sets on EFL Learners’ Retention (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی هویت پژوهشگر در مقالات زبان شناسی کاربردی با روش شناسی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 49، شماره: 3
5 تاثیر آموزش واژه از طریق گروه واژه های متضاد و فاقد ارتباط معنایی بریادگیری فراگیران زبان انگلیسی با لحاظ کردن سطح مهارت زبانی و جنسیت (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 1
6 دیدگاه های زبان آموزان در مورد مفهوم فرهنگ و بازتاب آن در آموزش زبان انگلیسی به دانشجویان ایرانی - پریسا مهران /الهه ستوده نما /سیده سوسن مرندی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 7، شماره: 17
7 رابطه منبع کنترل، اضطراب امتحان و جنسیت با عمل کرد شنیداری در دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 6، شماره: 12
8 یادگیری واژگان زبان دوم: ریشه شناسی یا لغات مترادف (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 23