خانم دکتر مژگان محمدی مهر

دکتر مژگان محمدی مهر استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

خانم دکتر مژگان محمدی مهر

Dr. Mojgan Mohamadi Mehr

استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مژگان محمدی مهر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه مطالعات آموزشی نما

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک مدل الگوی تلفیق میان رشته ای در طراحی برنامه های درسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کیفیت تدریس در میان استادان دانشگاه علوم پزشکی ارتش از دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 4
3 بررسی رابطه ساختاری (تدوین مدل) تفکر انتقادی براساس سبک های یادگیری و نقش میانجی فراشناخت (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 50
4 بررسی فراوانی و تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی باکتریهای گرم منفی مسئول عفونت بیمارستانی بخش مراقبت ویژه بیمارستان بعثت تهران در سال 1386 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 2
5 تحلیل وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان (مورد کاوی: دانشگاه علامه طباطبایی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 7، شماره: 1
6 تحلیل ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 7، شماره: 2
7 نقش رهبری و مدیریت در خلاقیت و نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط بین بهزیستی ذهنی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران
2 بررسی ارتباط بین وضعیت اجتماعی – اقتصادی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران
3 بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت با تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
4 بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
5 بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با مشکلات رفتاری کودکان پسر پایه چهارم تا ششم مدارس ابتدایی شهرستان آبدانان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
6 طراحی محتوای الکترونیکی درس ژنتیک باکتریها بر اساس رویکردهای مبتنی بر نظریه یادگیری شناختگرایی و سازندهگرایی، و سنجش اثربخشی آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
7 مهارت های خود ارزشیابی فراگیران در سیستم آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
8 وضعیت نوآوری سازمانی در میان اعضای هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی