خانم دکتر مونس کشاورز

دکتر مونس کشاورز رئیس موسسه دانش گستر حقوق شهروندی تهران

خانم دکتر مونس کشاورز

Dr. Mones Keshavarz

رئیس موسسه دانش گستر حقوق شهروندی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مونس کشاورز در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاست گزاری سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علمی کاربردی پارس آباد 1- جهاد دانشگاهی پارس آباد- موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا- مرکز بین المللی توسعه صلح،فرهنگ و عقلانیت، تهران دی 1399
اعضای شورای سیاست گذاری اولین کنفرانس بین‌المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی پارس آباد 1- جهاد دانشگاهی پارس آباد - موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا -مرکز بین المللی توسعه صلح ، فرهنگ و عقلانیت، تهران اسفند 1399