آقای دکتر کیومرث فرح بخش

دکتر کیومرث فرح بخش

آقای دکتر کیومرث فرح بخش

Dr. Kiomars Farahbakhsh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کیومرث فرح بخش در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریه روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 31
2 بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری و قصه درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 4، شماره: 1
3 پیش بینی رضامندی زناشویی اسلامی بر اساس مولفه های سبک زندگی اسلامی در دانشجویان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 5، شماره: 12
4 تاثیر تعهد شغلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی صمیمت در خانواده اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 1
5 تاثیر سن ازدواج، الگوهای همسرگزینی و تفاوت سنی زوجین بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
6 تعارضات خواهر- برادری، جنسیت و الگوهای فرزندپروری دردانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 19
7 کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر توانایی های شناختی و انگیزشی- هیجانی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 5، شماره: 4
8 کارکرد اسوه ای و امات و نقش ان در سبک زندگی خانوادگی در مولفه مدیریت منزل (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه سبک زندگی دوره: 3، شماره: 2
9 مقایسه اثربخشی زوج درمانی به تنهایی و زوج درمانی به همراه خانواده های اصلی در کاهش تعارضهای زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش خودکارآمدی دختران دبیرستانی در شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
2 اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زندانیان زن استان قم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
3 ارزیابی سه طرح انجام شده بیابان زدایی در منطقه خوزستان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
4 بررسی تاثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر افزایش صمیمیت ارتباطی زنان متاهل شاهد و ایثارگر شهر اصفهان سال 91 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
5 بررسیتأثیر استفاده از ترکیب فنون رفتاری – شناختیو افزایش خوکارآمدی در درمان انزال زودرسدر مردان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
6 پیش بینی دینداری بر اساس سبکهای هویت و تعهد هویت در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
7 درمان اختلال خواندن با محوریت گروه درمانی (طرح درمان گروهی برای دانش آموزان دارای اختلالات خواندن) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
8 رابطه ی سبک های شناختی (کلنگر- جزءنگر و کلامی- تصویری) و رویکردهای مطالعه (سطحی- عمقی) با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه منطقه ی 12 شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
9 مطالعه همبستگی رقابتجویی و احساس شکست در بین کارمندان دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
10 مقایسه بهزیستی روانشناختی، تاب آوری و بخشودگی در افراد عادی و متقاضی طلاق در شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
11 مقایسه تاثیر مشاوره به روش تحلیل رفتار متقابل با مشاوره شناختی- رفتاری مادران بر کاهش اضطراب کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
12 مقایسه سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی در بین افراد موفق و ناموفق در جستوجوی کار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
13 نقش احساس تنهایی در میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
14 نقش بهزیستی روانشناختی در ارتقاء سلامت روانی خانواده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 واکاوی مفهوم رفتارکاریابی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار