آقای ولی نوروزی

ولی نوروزی

آقای ولی نوروزی

Vali Norouzi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای ولی نوروزی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه احسن الحدیث

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 معناشناسی واژه فساد و حوزه معنایی آن در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه احسن الحدیث دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بینامتنی قرآنی در ادعیهامام رضا علیه السلام (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی قرآن کریم و میراث رضوی
2 کاربردمدلرگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) در بررسی روابط بین عناصر اقلیمی و مراجعین ناشی از بیماری های تنفسی در استان ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست