آقای پروفسور نجف هدایت

پروفسور نجف هدایت

آقای پروفسور نجف هدایت

Prof. Njaf Hedayat

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور نجف هدایت در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برآورد غلظت زهاب‌های خروجی از سامانه‌های زهکشی زیرزمینی در اراضی شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
2 برآورد نیاز آبی گیاهان زراعی غالب توسط مدل CropWat در منطقه شرق دز (کانال E4) (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
3 بررسی آزمایشگاهی اثر دبی جریان بر آبشستگی موضعی پایین دست سازه ی درآپ (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
4 بررسی اثر ارتفاع آب روی سازه ی درآپ بر حداکثر عمق حفره ی آبشستگی پایین دست (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
5 بررسی اثر ارتفاع سازه ی درآپ بر آبشستگی موضعی پایین دست (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
6 بررسی اثر شبیه سازی فیلتر و زهکش در برآورد نشت در سدهای خاکی - مطالعه موردی سد خاکی کرخه خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 بررسی اثر شبیه سازی فیلتر و زهکش در براورد نشت در سدهای خاکی مطالعه موردی سد خاکی کرخه خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
8 بررسی اثر طول مخزن بر تنش های وارد به بدنه سد های بتنی در تحلیل دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
9 بررسی اثر طول مخزن برتنشهای وارد به بدنه سدهای بتنی درتحلیل دینامیکی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
10 بررسی الگوی جریان در دهانه آبگیرها توسط نرم افزار Flow3D (مطالعه موردی آبگیرهای وصیله و قدس سد انحرافی حمیدیه) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
11 بررسی الگوی رسوب گذاری در کانال های آبرسانی با استفاده ازFlow 3D (مطالعه موردی :کانال سبیلی دزفول) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
12 بررسی پدیده کاویتاسیون در سرریزهای پلکانی با استفاده از کدهای عددی با دو روشVOF و Mixture (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 بررسی تاثیر شبیه سازی خاک نیمه اشباع در برآورد نشت در سدهای خاکی - مطالعه موردی سد خاکی کرخه خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
14 بررسی تاثیر شبیه سازی خاک نیمه اشباع در برآورد نشت در سدهای خاکی مطالعه موردی سد خاکی کرخه خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
15 بررسی تاثیر عمق آب موجود در پایاب سازه ی درآپ بر میزان آبشستگی (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
16 بررسی تاثیر نسبت دبی بر میزان آبگیری جانبی از مسیر مستقیم با استفاده از مدل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
17 بررسی تأثیر چند عامل مؤثر بر میزان آبگیری جانبی از مسیر مستقیم با استفاده از مدل سه بعدی عددی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی تأثیر رسوبگذاری بالادست کانال های آبگیر شرق و غرب سد انحرافی دز بر شبکه آبیاری و مزارع پایین دست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
19 بررسی تغییرات شیب کف مخزن بر تنش های وارد به بدنه سد های بتنی وزنی در تحلیل های دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
20 بررسی تغییرات شیب کف مخزن برتنشهای وارد به بدنه سدهای بتنی وزنی درتحلیل های دینامیکی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
21 بررسی روند رسوبگذاری و علل و عوامل آن در سد انحرافی دز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
22 بررسی شاخص های عملکرد آبیاری در شبکه آبیاری و رهکشی دز کانال E4 منطقه شرق دز (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
23 بررسی عددی اثر شکاف بر الگوی جریان اطراف پایه پل با استفاده از مدلFlow- D (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
24 بررسی عددی و سه بعدی الگوی جریان در آبگیری جانبی با زوایای مختلف از مسیر مستقیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
25 بررسی عددی و سه بعدی تأثیر پارامتر نسبت دبی بر میزان آبگیری جانبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
26 بررسی عملکرد هسته ی مرکزی سد خاکی البرز در مقابل با نشت با استفاده از seep/w و مقایسه با نتایج ابزار دقیق (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
27 بررسی عملی مورفولوژی بستر رودخانه در پایین دست سد تنظیمی دز وارائه پیشنهادات نوین کاربردی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
28 بررسی عوامل و تخریب سازه های مهمدر شبکه آبیاری دز و راهکارهای اصلاح سازه ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
29 بررسی مدلهای مختلف آشفتگی k-ε در جت جریبن دایره ای با استفاده از برنامه FLUENT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
30 بررسی میزان رسوب در کانال سبیلی دزفول و مقایسه آن با کانال غرب دز با استفاده از نرم افزار (Sharc) (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
31 بررسی میزان رسوب در کانال های بتونی توسط نرم افزار شارک (SHARC) مطالعه موردی کانال غرب دز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
32 بررسی نشت در بدنه ی سد خاکی البرز با استفاده از seep/w (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
33 بهینه سازی عملکرد دریچه های سرریزسد با استفاده از سیاست پنج مرحله ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
34 بهینه سازی عملکرد دریچه های سرریزسد با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
35 بهینه سازی وکنترل دریچه های سرریزسد به منظورتنظیم سیلاب (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
36 پیش بینی روند رسوبگذاری درمخزن سد کرخه با استفاده از مدل ریاضی GSTARS-3 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
37 تأثیرات دما بر رفتار سازه ای سدهای بتنی قوسی مطالعه موردی سد دز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
38 تحلیل پدیده ترسیب در مقاطع مختلف کانال ها و راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دز در ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
39 تحلیل فرآیند فرسایش و ترسیب در بالا دست سازه های آبگیر ت مطالعه ی موردی کانالهای آبگیر شرق و غرب بند انحرافی دز در خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
40 تحلیل نشت در سدهای خاکی با هسته رسی با استفاده از نرم افزار seep/w مطالعه موردی سد کرخه در استان خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 تحلیلی بر روند رسوبگذاری و میزان آورد رسوب رودخانه ها به مخازن سدها بر اساس روش های FAO و USBR(مطالعه موردی: سد مخزنی کرخه در شمال غربی خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
42 تصویر تأسیسات آب‌رسانی سنتی به عنوان جایگزین برای قنوات در شکوفایی دزفول بزرگ (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
43 تعیین پهنه بندی سیل گیر با استفاده از نرم افزار WMS در محیط GIS (مطالعه موردی حوضه آبریز گاماسیاب استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
44 تعیین راندمان تله اندازی در آبگیرسد تنظیمی دز با استفاده از مدل شارک (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
45 تعیین راندمان تله اندازی درآبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول با استفاده از مدلشارک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
46 تعیین راندمان حل تله اندازی در آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
47 تعیین مدل بهینه عددی برای بررسی جریان بر روی سرریزهای پلکانی با نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
48 تعیین میزان رسوب در آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول با استفاده از مدل شارک (بررسی سال‌های 1380 تا 1390) (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
49 تعیین میزان رسوب درآبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول با استفاده ازمدل شارک بررسی سالهای 1380-1390 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
50 تعیین نیاز آبی چمن گرمسیری درخاک زراعی و مقایسه آن با نیاز ابی چمن مرجع درمنطقه زاهدان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
51 تنظیم سیلاب با استفاده از بهینه سازی دریچه های سرریزسد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
52 شبیه سازی اثر طوق بر الگوی سرعت جریان اطراف پایه پل با استفاده از مدلFlow- D (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
53 شبیه سازی الگوی جریان با استفاده از مدل FLOW 3D در محل سد انحرافی دز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
54 شبیه سازی عددی الگوی جریان در اطراف پایه پل در کانال قوسی با استفاده از Fluent (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
55 شبیه سازی عددی الگوی جریان در سازه های آبگیر و مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر واحیای نهرقدیمی داریون با استفاده از نرم افزار Flow3d (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
56 شبیه سازی عددی شکست سد در کانال ها به روش حجم محدود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 شبیه‌سازی بهره‌برداری از مخازن سدها با استفاده از مدل شبیه ساز HEC-ResSim (مطالعه موردی: سد مخزنی دز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
58 کنترل رسوب پشت بند انحرافی دز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
59 مدلسازی عددی سه بعدی از الگوی جریان در آبگیری جانبی با نسبتهای عرض مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
60 مدیریت بهنگام سیلاب درمخازن سد با استفاده از بهینه سازی دریچه های سرریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
61 مش بندی رودخانه ها با استفاده از نرم افزار Gridmeister، مطالعه موردی رودخانه دز (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
62 مطالعه تحلیلی برآورد انتقال رسوب در کانالهای بتونی مطالعه موردی کانال غرب دز با استفاده از برنامه کامپیوتری SHARC (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
63 مطالعه تحلیلی برآوردانتقال رسوب درکانال اصلی سبیلی دزفول و مقایسه آن با کانال غرب سد انحرافی دز با استفاده از برنامه کامپیوتری SHARC (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
64 مکان یابی کاویتاسیون در سرریزهای اوجی با استفاده از روش احجام محدود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
65 مکان‌یابی محل مناسب جهت تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی به کمک (مطالعه موردی دزفول) GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب