خانم دکتر آرزو عرفان

دکتر آرزو عرفان دکتری مدیریت آموزشی

خانم دکتر آرزو عرفان

Dr. Arezou Erfan

دکتری مدیریت آموزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر آرزو عرفان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش الکترونیکی در هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 اجرا و رهبری برنامه درسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
3 اصول آموزش مسیولانه کسب و کار در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
4 اعتبار سنجی در آموزش عالی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
5 بررسی ارتباط بین جو سازمانی و رفتار تسهیم دانش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
6 بررسی رابطه بین رهبری معنوی و خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین
7 بررسی رابطه بین معنویت درمحیط کار، هویت سازمانی و توانمندی حرفه ای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
8 بررسی رابطه ی بین جوسازمانی و تسهیم دانش دردانشکده های داروسازی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
9 بررسی رابطه ی بین جوسازمانی وتسهیم دانش بین اساتید داروسازی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
10 تحلیلی بر ضرورت کیفیت در آموزش عالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
11 تحلیلی بر ضرورت مدیریت دانش در آموزش عالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
12 تسهیم دانش، نردبان موفقیت در آموزش عالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
13 تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و ابعاد خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
14 تغییر و اصلاح برنامه های درسی (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
15 رابطه باورهای دینی و سلامت روانی دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت
16 راهکارهای پیشنهادی برای نهادینه شدن برنام ریزی در مدارس هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
17 سبک زندگی و روابط خانوادگی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
18 کارآفرینی در دانشگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
19 مؤلفه های هوش سازمانی در بین اعضای هیأت علمی پژوهش موردی واحدهای منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
20 مقایسه میزان سازگاری اجتماعی زنان متأهل شاغل و غیر شاغل سنین 25 تا 50 سال شهرستان نجفآباد اصفهان در سال 1393 (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی
21 مولفه های تجاری سازی دانش موثر بر کسب و کارهای نو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
22 نظریه های برنامه ریزی درسی در علوم تربیتی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران