آقای دکتر عسگر بابازاده اقدم

دکتر عسگر بابازاده اقدم استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

آقای دکتر عسگر بابازاده اقدم

Dr. Asgar Babazadeh Aghdam

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عسگر بابازاده اقدم در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمطالعات سبک شناختی قرآن کریم

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی بینا متنی در رمان های تاریخی جرجی زیدان؛ نمونه موردی: استبداد الممالیک، ابومسلم الخراسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی دوره: 1، شماره: 1
2 بینامتنی قرآنی در رمان های تاریخی استبداد الممالیک ، ابومسلم الخراسانی جرجی زیدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام دوره: 1، شماره: 2
3 سبک شناسی سوره قمر (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 9، شماره: 30
4 شکستن نرم معمول زبان (تقدیم، تاخیر و التفات) در جزء 27 قرآن کریم (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 2، شماره: 2
5 معناشناسی واژه ی جهاد در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 7، شماره: 23
6 نقد و بررسی ترجمه برخی احوال مسندالیه در چند ترجمه فارسی نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی ترجمه های فارسی قرآن کریم برمبنای مباحث زبان شناختی (بررسی موردی ترجمه های سوره نازعات) (دریافت مقاله) همایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم