آقای مهندس احمد غلامیان میراب

مهندس احمد غلامیان میراب مدرس و مشاور آتش نشانی صنعتی

آقای مهندس احمد غلامیان میراب

Ahmad Gholamian Mirab

مدرس و مشاور آتش نشانی صنعتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس احمد غلامیان میراب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرنشریه مهندسی حفاظت از حریق