آقای فرزاد ناصری

فرزاد ناصری Department of civil engineering, Islamic azad university of Tehran, Tehran, Iran.

آقای فرزاد ناصری

Farzad Naseri

Department of civil engineering, Islamic azad university of Tehran, Tehran, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای فرزاد ناصری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Dynamic Mechanical Behavior of Rock Materials (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 1، شماره: 2
2 Evaluation of Seismic Performance of Concrete Gravity Dams Under Soil-structure-reservoir Interaction Exposed to Vertical Component of Near-field Earthquakes During Impounding Case study: Pine Flat Dam (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 2، شماره: 4
3 Investigation into the effect of bed stiffness on seismic performance of concrete gravity dam under far- and near-field earthquakes (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 3، شماره: 1