خانم دکتر احیا عبدی عالی

دکتر احیا عبدی عالی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه میکروبیولوژی

خانم دکتر احیا عبدی عالی

Dr. Ehya Abdi Aali

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه میکروبیولوژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر احیا عبدی عالی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه زیست شناسی کاربردی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی سه روش استخراج دی. ان. ای (DNA) از Pseudomonas aeruginosa توسط اسپکتروفوتومتر نانودراپ و ژل الکتروفورز (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
2 طراحی و ارزیابی محیط های کلریمتریک جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی در خانواده انتروباکتریاسه و باکتری های غیر تخمیری (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 1
3 طراحی و ارزیابی محیطهای کلریمتریک جهت سنجش سریع حساسیت آنتیبیوتیکی در خانواده انتروباکتریاسه و باکتریهای غیر تخمیری (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر عوامل مختلف بر سرعت تولید و اندازه نانوذرات نقره ساخته شده از باکتری Bacillus Subtilis ATCC 6633 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
2 بررسی ویژگی سوبسترایی آنزیم آلژینات لیاز بدست آمده از Pseudomonas aeruginosa s21 در مقایسه با توالی های آمینواسیدی و ژنی سویه های مختلف این باکتری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران