دکتر مهران غلامی

دکتر مهران غلامی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

دکتر مهران غلامی

Dr. Mehran Gholami

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر متقابل روش کشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک لاین های جدید بادام زمینی در گیلان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 2
2 اثرات دو روش کشت بذری و نشایی بر رشد بادام زمینی (Arachis hypogea L.) تحت تاثیر فاصله ردیف کاشت در رشت (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 2
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی کلون های زراعی چای در ایران با استفاده از نشانگر مولکولی راپید (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 1، شماره: 4
4 ارزیابی رشد و صفات فیزیولوژیک برخی لاین های امیدبخش بادام زمینی در واکنش به دو آبیاری کرتی (متداول) و فارو (جوی و پشته ای) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
5 بررسی عوامل موثر بر بهبود کارایی کارخانه های چای سازی استان گیلان به روش دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 18، شماره: 68
6 کاربرد نشانگر پروتئین های ذخیره ای بذر در جداسازی چند رقم بادام زمینی ( Arachis hypogaea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندازه گیری شاخص های زراعی رشد در پنج رقم سویا(Glycine max L.) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
2 بررسی اثرIAA بر میزان روغن پنج ژنوتیپ سویا(Glycine max L.) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
3 بررسی تنوع کلونهای انتخابی چای به کمک نشانگرهای شیمیایی برگ سبز و چای خشک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 بررسی سه شاخص فیزیولوژیکی رشد (CGR, NAR, LAI) سویا (Glycine max L.) دراستان گیلان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
5 بررسی عملکرد ارقام جو و رابطه عملکرد با اجزای آن در منطقه دیلمان (گیلان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 بررسی میزان رضایتمندی مصرف کنندگان از چای ایرانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
7 تاثیر زمان برداشت و دور آبیاری بارانی بر تغییرات عملکرد و کیفیت چای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 تاثیر مقدار و تقسیط کود اوره بر میزان عملکرد و کیفیت برگ سبز چای در شرایط آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 تعیین مناسب ترین زمان اخته کردن و گرده افشانی مصنوعی درارقام چای ( Camellia sinensis (L).O.Kuntze) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 خالص سازی و ارزیابی توده های پاچ باقلا جهت معرفی رقم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
11 شناسایی مقدماتی فصل نمونه برداری برای ارزیابی کیفیت چای در یک ازمایش کودی اوره (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 عناصر معدنی شاخصهای گزینشی جدید برای دستیابی به کلونهای پرمحصول چای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 گزینش کلونی ژنوتیپ های امیدبخش برای بهبود عملکرد و کیفیت چای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 مطالعه اثر مقادیر کود نیتروژن و باکتری های همیار و همزیست بر عملکرد لوبیا محلی گیلان (.Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
15 مطالعه خصوصیات زراعی لاینهای گندم نان در شرایط زراعی دیم در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
16 مطالعه عملکرد دانه و برخی از صفات زراعی ژنوتیپهای گندم دیم در منطقه دیلمان (گیلان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران