فرضعلی سالاری سردری

 فرضعلی سالاری سردری پژوهشگر و نویسنده

فرضعلی سالاری سردری

farzali salari sardari

پژوهشگر و نویسنده

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توسعه پایدار شهری در شهر زابل با تاکید بر رویکرد CDS (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی و اولویت گذاری عناصر هویت بخش شهری با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شهر بروجرد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 1
3 امکان سنجی و اولویت بندی گردشگری شهرستان کنگان با استفاده از تکنیک SWOT و مدل ANP (با تاکید بر گردشگری صنعتی پارس جنوبی) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 1
4 اولویت بندی تعیین راهبردهای توسعه فضای عمومی شهر زابل (مدل فرآیند تحلیل شبکه) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 25
5 بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 3
6 بررسی مؤلفه های کیفیت زندگی در فضاهای شهری(مطالعه موردی: شهر لامرد) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی و ارزیابی اولویت های منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از مدل ANP (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 18
8 بررسی و تبیین حکمرانی شایسته در رویکرد حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 2، شماره: 5
9 تحلیل اثرگذاری جوانان و نخبگان در تمدن سازی نوین اسلامی مطابق الگوی حکمرانی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های پیشرفت و تعالی دوره: 3، شماره: 2
10 تحلیل اصول و رویکردهای پدافند غیرعامل در برنامه ریزی استفاده از اراضی شهری (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 9، شماره: 2
11 تحلیل ساختار فضایی-کالبدی بافت مرکزی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 3
12 تحلیل ساختار و توسعه فضایی-کالبدی پراکنده رویی شهر لامرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
13 تحلیل شاخص های کیفیت زندگی مبتنی بر اصول شهر زیست پذیر (مطالعه موردی: شهر لامرد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 14، شماره: 51
14 تحلیل و اولویت بندی راهبردهای امنیت محیطی فضاهای شهر زابل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 13
15 ظرفیت سنجی گردشگری ساحلی پایدار، مطالعه موردی: شهرستان کنگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 1، شماره: 2
16 مدیریت شهری و COVID-۱۹ : تحلیل شهر سالم در شهر مرزی زابل و شهر صنعتی عسلویه (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 1، شماره: 4
17 نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: سکونتگاه های شهری و روستایی منطقه عسلویه) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 19
18 هجمه تروریسم؛ تاوان هویت تحول خواه نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده منطقه‌ای: جهانی سازی و تحولات منطقه‌ای در خاورمیانه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
2 ارزیابی روند توسعه فیزیکی- کالبدی شهرهای صنعتی حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
3 ارزیابی روند توسعه فیزیکی- کالبدی شهرهای صنعتی حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
4 ارزیابی نقش گردشگری در توسعه پایدار شهر استهبان با استفاده از تکنیک تحلیلی SWOT (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
5 ارزیابی نقش و اثراتICT در توسعه پایدار شهرها (مطالعه موردی: شهر استهبان) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
6 الزامات و ضرورت توجه به مقوله آمایش اجتماعی فرهنگی و پایدار ی آن -در مناطق نفت و گاز خیز جنوب ایران (دریافت مقاله) همایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
7 بررسی مشکلات زیست محیطی مناطق دریایی در کشورهای اسلامی (مطالعه موردی: دریای خزر) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
8 بررسی میزان ، نوع و اثرات زباله های شهری بر منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهر زابل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
9 بررسی نقش فضاهای ورزشی و تفریحی در شکل گیری شهر سالم (مطالعه موردی: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
10 بررسی نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه پایدار شهریمطالعه موردی شهر استهبان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
11 بررسی و ارزیابی عوامل مربوط به منابع و درآمدهای پایدارشهرداریها(مطالعه موردی : شهرداری اوشان فشم میگون شمیرانات) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
12 بررسی و تحلیل چالشها و فرصتهای گردشگری ساحلی درشهرستان کنگان با استفاده از تکنیکSWOT (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط
13 بررسی و ساماندهی بخش مرکزی شهر زابل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
14 تجزیه و تحلیل مدیریت ها و پتانسیل های توسعه پایدار در شهر ساحلی عسلویه با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
15 تحلیل توسعه فضایی- کالبدی شهرهای استخراجی- صنعتی حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
16 تحلیل جایگاه بقعه متبرکه زید بن علی در شهر خرم آباد با تاکید بر فضای همگانی و خاطره آمیز جمعی مذهبی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
17 تحلیل شاخص های اجتماعی فرهنگی و پایدار ی آن در مناطق نفت و گاز خیز مطالعه موردی منطقه اقتصادی پارس جنوبی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
18 تحلیل و بررسی روشهای هیدروگراف واحد SCS در میزان برآورد هیدروگراف سیل رودخانه هورو منطقه گله دار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
19 تحلیلی بر توسعه پایدار شهری در شهر زابل با تاکید بر رویکرد CDS (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
20 تحلیلی بر ساختار فضایی و توسعه افقی شهرهای منطقه سیستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط
21 رویکرد تحلیلی بر توسعه پایدار شهر لامرد بااستفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
22 رویکرد تحلیلی بر ساختار عملکردی بخش مرکزی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط
23 نقش اقلیم در ساخت بهینه شهر (مطالعه موردی : شهر زابل) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری