آقای دکتر فرهاد طلایی

دکتر فرهاد طلایی Associate professor of International Law,Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz ,Iran

آقای دکتر فرهاد طلایی

Dr. Farhad Talaie

Associate professor of International Law,Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz ,Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرهاد طلایی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزه ای بر شیوه های حل و فصل اختلافات مربوط به تعیین مرزهای دریایی توسط دیوان های داوری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 4
2 بررسی تاثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 8، شماره: 15
3 تحلیلی بر کار کودک و تاثیر آن بر حق آموزش کودک با تاکید بر برنامه بین المللی حذف کار کودک (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 10، شماره: 19
4 تعهدات و مسیولیت دولتها در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها با تاکید بر پسماندهای خطرناک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 16، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جایگاه جزیزه قشم در خلیج فارس و مسائل حقوقی آن (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
2 تحلیلی بر تأثیر و اهمیت نظام حقوق بین الملل کشاورزی پایدار در حفاظت از تنوع زیستی گونه های گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
3 حمایت از تنوع زیستی دریایی در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
4 ضرورت برقراری یک نظام امنیت منطقه ای پایدار در منطقه خلیج فارس و بررسی نظامهای امنیتی ممکن برای این منطقه : امنیت دسته جمعی تضمینی برای صلح و امنیت پایدار درمنطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس
5 نقش سازمان جهانی بهداشت در تحقق حق بر سلامت دهان و دندان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی