آقای دکتر محمدقلی میناوند

دکتر محمدقلی میناوند دکترای علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه صداوسیما

آقای دکتر محمدقلی میناوند

Dr. Mohammad Gholi Minavand

دکترای علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه صداوسیما

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدقلی میناوند در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرپژوهشنامه رسانه بین الملل

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اینترنت و توسعه سیاسی: حوزه عمومی در فضای سایبرنتیک (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 2، شماره: 2
2 بایسته های همکاری مطلوب رسانه ای میان کشورهای فارسی زبان (دریافت مقاله) پژوهشنامه رسانه بین الملل دوره: 4، شماره: 4
3 بررسی میزان هماهنگی و تعارض محتوایی تبلیغات سلامت و تبلیغات بازرگانی سیما (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 10، شماره: 22
4 تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی از طریق شبکه ورزش سیما (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 10، شماره: 23
5 تقابل فرم و محتوا در نقش زنان در تصویر خانواده (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 14
6 نحوه پوشش خبری بحران در خبر تلویزیونی صداوسیما (مطالعه موردی: بحران پلاسکو در شبکه خبر) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 30، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تفویض پایش برنامه های تلویزیونی با تمرکز بر تکنیک جمعسپاری (دریافت مقاله) دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه