آقای دکتر مهرداد فتحی

دکتر مهرداد فتحی عضو هیئت علمی موسسه مدیریت دانش شباک

آقای دکتر مهرداد فتحی

Dr. Mehrdad Fathi

عضو هیئت علمی موسسه مدیریت دانش شباک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهرداد فتحی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازفصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح رزیستین و آمادگی قلبی تنفسی زنان میانسال غیرفعال (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 58، شماره: 9
2 اثر هشت هفته مصرف چای سبز، تمرین هوازی و ترکیب آن ها بر آنزیم های کبدی و آپولیپوپروتیین های سرمی زنان دارای اضافه وزن غیرفعال (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 59، شماره: 2
3 Comparison between the body type and personality type of student athletes the Imam Reza University in Mashhad (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 5، شماره: 1
4 Comparison between the body type and personality type of student athletes the Imam Reza University in Mashhad (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
5 بررسی و ارزیابی جایگاه عامل فرهنگی در اساس نامه شرکت های ایرانی به منظور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 2، شماره: 12
6 تاثیر 12 جلسه تمرین مقاومتی بر برخی از عوامل انعقادی و فیبرینولیتیک مردان غیرفعال (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 3، شماره: 5
7 تاثیر 8 هفته تمرینات تداومی و تناوبی بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، عامل نکروز تومور-آلفا و پروتئین واکنشی C در زنان (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 6، شماره: 12
8 تاثیر مصرف آب زرشک بر مقادیر سرمی آنزیم های کبدی به دنبال فعالیت خسته کننده در دختران فعال (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 22، شماره: 2
9 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقاومت به انسولین، ترکیب بدن و توان هوازی دختران دانشجوی دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 2
10 تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز بر تغییرات ایمونوگلوبولین A و پروتیین تام بزاقی نوجوانان ورزشکار تفریحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 4، شماره: 8
11 تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی شاخص های پیکر سنجی و آمادگی قلبی تنفسی زنان میان سال مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تمرینات ورزشی متفاوت بر مشکلات ناشی از بارداری: مروری بر شواهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
2 اثر حاد تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی کورتیزول زنان جوان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
3 بررسی جایگاه حسابداری مدیریت مالی رفتاری در اقتصاد مقاومتی ایجاد اشتغال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار نقش آن در رشد صنعت
4 بررسی فراوانی وعلل بروز انواع آسیب ها درمیان بانوان و آقایان کوهنورد صعودهای مرتفع (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
5 بررسی کیفی انزوای ارزشی رشته علوم ورزشی نسبت به سایر رشته های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
6 بررسی میزان انگیزش دانش آموزان پسر ورزشکار مقطع متوسطه در فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
7 بررسی نقش مزاج بر میزان شاخص های توان بی هوازی دانشجویان پسردانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
8 بررسی و ارزیابی جایگاه حسابداری و حسابرسی از دیدگاه اخلاق اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
9 بررسی و ارزیابی جایگاه عامل فرهنگی در اساسنامه شرکتهای ایرانی به منظور اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
10 بررسی و ارزیابی حسابداری، مالی و اقتصاد رفتاری در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و اشتغال
11 بررسی و مقایسه سلامت و رضایت شغلی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار خراسان شمالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
12 بررسی و مقایسه قدرت بیشینه نسبی و آستانه بی هوازی افراد غیر ورزشکار با گروه های مزاجی متفاوت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
13 پاسخ سطح پروتیین غشایی فیبرونکتین (FNDC5) به دو شدت تمرین هوازی با شدت های متوسط و زیاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
14 پاسخ سطوح سرمی لپتین و اینترلوکین-6 در زنان سالمند غیرفعال به یک دوره تمرین هوازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
15 پاسخ هورمون پاراتورمون، استروژن و برخی نشانگرهای متابولیزم استخوان زنان چاق یایسه به تمرین هوازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
16 تاثیر حاد یک جلسه فعالیت هوازی و مصرف ال-کارنیتین بر روی گلوکز و لاکتات خون دانشجویان دختر فعال و غیر فعال (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
17 تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر میزان کاهش کمر دردهای ناشی از دیسکوپاتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
18 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر توان هوازی و افسردگی در زنان جوان معلم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی در ورزش
19 تاثیر یک برنامه منتخب کار با وزنه به دو روش هرمی و هرمی معکوس بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و مهارتی دختران کاراته کا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
20 تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی-مقاومتی و استقامتی تداومی- مقاومتی بر سطوحفیبرینوژن و D-dimerپلاسمای مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
21 تعیین اثر حاد تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی عامل رشد فیبروبلاست 12 در زنان جوان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
22 تغییرات سطوح ای- سلکتین و پی- سلکتین در زنان چاق به هشت هفته تمرین تناوبی شدید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
23 حسابداری، دیدگاه فرهنگی و تکنولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
24 راهکارهای افزایش کیفیت کالبدی روستاهای اقلیم گرم و خشک با رویکرد توسعه پایدار گردشگری؛ مورد مطالعه: روستای بیابانک، سمنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
25 مقایسه ویژگی ها و شاخص های روان شناختی استعدادیابی در کاراته کاران نخبه استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
26 نقش زبان های گزارشگری مالیXARL و XBRLدر حسابداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری