آقای مالک حسین زاده

مالک حسین زاده دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو

آقای مالک حسین زاده

hossein zadeh

دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مالک حسین زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی دبیرخانه شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو، اهواز شهریور 1399