آقای دکتر محمدهادی معیری

دکتر محمدهادی معیری دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آقای دکتر محمدهادی معیری

Dr. Mohamad Hadi Moayeri

دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدهادی معیری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمایش کاربری های چندگانه جنگل های زاگرس از نظر عوامل کلان اقتصادی – اجتماعی و سیاستی (مطالعه موردی، استان ایلام، شهرستان بدره، جنگل کبیرکوه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 2
2 Spatial Pattern and Characteristic of Tree-fall Gaps to Approach Ecological Forestry in Northern Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 1
3 پیش بینی و بررسی نوسانات قیمت چوب گونه های اصلی جنگل های خزری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 4
4 ذینفعان و معیارهای شناسایی آنان در مدیریت منابع طبیعی (مطالعه موردی: جنگل های استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه برنامه بهسازی برای پارک پیروزی تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
2 ارزیابی طراحی و مدیریت فعالیت تفرجی پارک جنگلی آبیدر از دیدگاه سطح سرویس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 ارزیابی کارکردهای زیستمحیطی گونههای درختی، درختچهای و بالارونده پارک پیروزی تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
4 ارزیابی مشخصاتکمی توده های همسال جنگلکاری گونه کاج بادامی Pinuspinea L. درحومه گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
5 ارزیابی نوع و میزان تخلفات ثبت شده در عرصه های جنگلی با استفاده از اطلاعات پرونده های حقوقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
6 الگوی مکانی حوادث طبیعی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در سری دو جنگل شصت کلاته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
7 الگوی مناسب مدیریت پایدار جنگل های حاشیه رودخانه ای(مطالعه موردی: حوزه قزل اوزن شهرستان بیجار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
8 الگوی مناسب مدیریت پایدار جنگل های حاشیه رودخانه ای(مطالعه موردی: حوزه قزل اوزن شهرستان بیجار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
9 اولویت بندی نقاط قوت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در مدیریت پایدار جنگل ها بر اساس دیدگاه کارشناسان (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
10 برآورد زی توده برگ گونه بلوط مازو (Quercus castaneifolia) با استفاده از معادلات آلومتریک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
11 بررسی خصوصیات اقتصادی و اجتماعی اثرگذار بر روی میزان مشارکت جوامع روستایی ساکن در طرح مدیریت منابع جنگلی سپیدان - فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
12 بررسی دیدگاه جنگل نشینان نسبت به تاثیر طرح های جنگلداری بر اشتغال روستاییان (مطالعه موردی: حوزه تنگسولک- استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
13 بررسی دیدگاه کشاورزان در خصوص تغییر کاربری زمینهای کمبازده و شیبدار به جنگلکاری (مطالعه موردی شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
14 بررسی روند توسعه اقتصادی-اجتماعی برخی روستاهای جنگلی نواحی زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
15 بررسی موانغ و مشکلات ناشی از تخریب در جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
16 بررسی میزان تغییرات گستره جنگلهای زاگرس جنوبی با استفاده از عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی : منطقه چگنی استان لرستان ) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 بررسی و ارزیابی استراتژی مدیریت جنگلهای دست کاشت مطالعه موردی: شهرستان گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی ویژگی های توده و تجدید حیات گونه سرخدار ( Taxus baccata ) در منطقه النگدره گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
19 بررسی ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی تفرجگران پارک جنگلی نهارخوران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
20 تحلیل و دسته بندی تخلفات ارتکابی در جنگل ها با بهره گیری از روش داده کاوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
21 تحلیلی بر اهداف راهبردی سازمان های مردم نهاد (NGOs) و جایگاه آن های در مدیریت حاکمیتی منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
22 تحلیلی بر روش های ارزیابی توان تفرجی به منظور استقرار کاربری گردشگری طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
23 تحلیلی بر روشهای رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در مدلسازی مکانی روند تخریب در جنگل و بیابانزایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
24 تخمین تخریب رویشگاههای زاگرس در نتیجه بیابانزایی با استفاده از عکسهای هوایی مطالعه موردی : (بخشی از جنگلهای کاکارضای خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
25 ضرورت شناسایی ذینفعان در مدیریت مشارکتی جنگل ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
26 ضرورت شناسایی ذینفعان در مدیریت مشارکتی جنگل ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
27 فراتحلیلی بر مدیریت عرصه های جنگلی در افغانستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
28 گیاه مردمشناسی و دانش بومی جنگل نشینان در استفاده از گیاهان جنگلی (جنگل های جاجی آریوب کشور افغانستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
29 مدیریت مشترک جنگل: تحلیل نگرش دست اندرکاران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
30 معیارهای شناسایی ذینفعان در مدیریت منابع طبیعی مطالعه موردی: جنگل های استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
31 مقایسه برخی مشخصه های کمی درتوده های مدیریت شده و مدیریت نشده جنگل شصت کلاته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
32 مقایسه رواناب تولیدی ترانشه های خاکبرداری جاده جنگلی در شیب های مختلف با مدل WEPP (مطالعه موردی: جنگل کوهمیان آزادشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
33 مقایسه روش تحلیل توام و مشروط در ارزش گذاری منابع طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
34 مقایسه رویکردهای دوگانه یک بعدی، دو بعدی و یک و نیم بعدی در روش ارزش گذاری مشروط برای کاربردهای گردشگزی - تفرجی در منابع طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
35 مقایسه ساختار توده های سرخدار ( Taxus baccata ) در دره زیارت گرگان و ترکت جهان نما کردکوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
36 مقایسه ساختار و زادآوری دردانگهای اصلاحی و تجدید نسل جنگل لوه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
37 مهمترین عوامل تخریب و بیابان زایی درجنگل و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب با هدف دستیابی به مدیریت پایدار ( مطالعه موردی: بخشی از جنگلهای کاکارضای خرم آباد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
38 میزان مشارکت روستاییان جنگل نشین در طرح های جنگلداری (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
39 نقش سرمایه اجتماعی در پیشبرد مدیریت مشارکتی جنگل ها (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی