آقای دکتر عامر خیری

دکتر عامر خیری هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  ایلام

آقای دکتر عامر خیری

Dr. Amer Khayeri

هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عامر خیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت دانشگاه ایلام، ایلام آبان 1399
دبیر علمی کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت دانشگاه ایلام، ایلام آبان 1399