آقای دکتر احسان فلاحی آرزودار

دکتر احسان فلاحی آرزودار استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان

آقای دکتر احسان فلاحی آرزودار

Dr. Ehsan Fallahi arezodar

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احسان فلاحی آرزودار در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی بهینه‌سازی سیستم‌های تولیدی و خدماتی دانشگاه گیلان، گیلان آبان 1399