آقای دکتر سیدحمزه صفوی

دکتر سیدحمزه صفوی استادیار، دانشگاه تهران

آقای دکتر سیدحمزه صفوی

Dr. Seyed Hamzeh Safavi

استادیار، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدحمزه صفوی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ریشه های ژئوپلتیکی تهاجم نظامی عربستان سعودی به یمن (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 9، شماره: 30
2 قدرت هنجاری و دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا (کاربست آن در قبال جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 18، شماره: 41