آقای دکتر رضا محمدی

دکتر رضا محمدی رئیس مرکز تحقیقات ارزشیابی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

آقای دکتر رضا محمدی

Dr. Reza Mohamadi

رئیس مرکز تحقیقات ارزشیابی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا محمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه دانهال (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 2
2 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی دانشجویان یک مرکز نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 6، شماره: 1
3 ارائه مدل مفهومی صلاحیت حرفه ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
4 ارتباط تحمل آشفتگی و شفقت به خود با علائم شخصیت مرزی در بیماران مبتلا به شخصیت مرزی مراجعه کننده به بیک بیمارستان انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 3
5 ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی در گروه های آموزشی مهندسی (بر مبنای گزارش های ارزیابی درونی) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 67
6 ارزیابی ارقام و توده های بومی نخود (Cicer arietinum L.) بر اساس صفات آگرو-فیزیولوژیک در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
7 ارزیابی تنوع, ارتباط صفات و تعیین فاصله ژنتیکی در جمعیتهای فسکیوی بلندFestuca arundinacea (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
8 ارزیابی درونی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 21
9 ارزیابی درونی و بهبود کیفیت برنامه درسی در گروه های آموزش مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 72
10 ارزیابی عملکرد بخش آموزش عالی در سال ۱۳۸۵: فرایند، نتایج و دستاوردها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 39
11 بررسی اثرات افزودن نمک، طعم دهنده و گاز دی اکسید کربن بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی، قابلیت زیستی و حسی دوغ پروبیوتیک در طی دوره نگهداری یخچالی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 1، شماره: 2
12 بررسی اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 5، شماره: 2
13 بررسی پروتئین های سرم طیور بومی بوسیله الکتروفورز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 1
14 بررسی تطبیقی نظام های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش های کاربردی در جهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
15 بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 2، شماره: 1
16 بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 4، شماره: 3
17 بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های گندم دوروم تحت شرایط دیم با استفاده از GGE بای پلات و AMMI (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 2
18 بررسی عددی عوامل موثر بر توزیع فشار در ناحیه تماس دیسک و سنگ در فرآیندبرش خطی سنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 6، شماره: 1
19 بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران وسایر دولت ها (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 5، شماره: 1
20 بررسی همزیستی اندوفایت روی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در گونه چمانواش بلند تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 4
21 پایایی، روایی و هنجاریابی پرسشنامه مهارت های تنظیم هیجانی بر کینگ در دانشجویان دانشگاه پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 2
22 تأثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئیدها، قابلیت نطفه داری و جوجه دراوری مرغهای مادر گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 3
23 جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 3، شماره: 3
24 رده بندی شناختی سوالات بر اساس الگوی توان- پیچیدگی مطالعه موردی: سوالات آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
25 روشی نوین برای کنترل UPFC به کمک سوییچینگ باند هیسترزیس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 5، شماره: 1
26 سنت و استعداد فردی از دیدگاه الیوت و ادونیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 13
27 ضابطه مندی فهم، تطبیق و تفسیر قانون اساسی با تاکید بر ذیل اصل چهارم قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 15
28 ضرورت طراحی و استقرار ساختار تضمین کیفیت در رشته های علوم مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 34
29 طبقه بندی اطلاعات مربوط به اختلالات روانی و رفتاری با رویکرد طبقه بندی بین المللی بیماری ها (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 5، شماره: 4
30 مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گونه علوفه ای- مرتعی علف گندمیAgropyron elongatum از طریق بررسی کلونی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
31 نقد و واکاوی کاربرد درون ساختی نماد، در شعر پیشگامان نمادپردازی نوین؛ تی. اس. الیوت و بدر شاکر السیاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 9
32 نقش تاشی خاتون در توسعه حرم حضرت احمدبن موسی شاه چراغ(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی دوره: 1، شماره: 2
33 واکاوی استنادات قرآنی مسلمانان صدر اسلام (با تاکید بر رخدادهای نظامی) (11-40ه.ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 2، شماره: 3
34 وراثت پذیری عملکرد و صفات مرتبط با تولید در ژنوتیپهای بروم گراس نرمBromus inermis (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
35 یک روش کارآمد جهت مقابله با حمله بارکشی رایگان درشبکه های مبتنی بر نرم افزار (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلایندههای موجود در گاز ترش و بررسی سیستمهای تصفیه گاز با انواع آمینها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
2 آموزش عالی و توسعه انسانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
3 آنالیز بیوانفورماتیکی توالی های ساده تکراری بیان شده (EST-SSR)و طراحی آغازگر در ریزجلبک Dunaliella (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
4 آنالیز بیوانفورماتیکی توالی های ساده تکراری بیان شده (EST-SSR)و طراحی آغازگر در ریزجلبک Dunaliella salina (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
5 آینده شهرسازی و معماری پایدار شهرهای اسلامی ایرانی (راهبردها وچالشها) نمونه مورد مطالعه کلان شهر زاهدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
6 آینده نگاری استراتژیک در سازمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آینده پژوهی
7 اثر استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس روی باند شدن آفلاتوکسینM 1درشیر،PBS و ماست (دریافت مقاله) دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن
8 اثر پولشویی بر اقتصاد و نقش حسابرسان جهت مبارزه با پولشویی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت
9 اثر تقسیط دوزهای مختلف گلایفوسیت بر رویش مجدد علف هرز شیرین بیان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
10 اثر کود آلی و تقسیط اوره بر عملکرد و اجزا آن در برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
11 ارائه الگوریتمی برای تعیین الگوی خروج منابع تولید پراکنده جهت کاهش اثرات آنها برحفاظت شبکه های توزیع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
12 ارائه مدل رگرسیونی پیشرفت تحصیلی با تاکید بر برنامه درسی، بکارگیری فناوری اطلاعات در تدریس و مهارتهای مطالعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
13 ارائه یک راهکار مبتنی بر بلوم فیلتر برای تشخیص ومقابله با حمله DNS Amplification در SDN (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019
14 ارائه یک روش بهینه و جدید جهت بهبود کیفیت سرویس در کاربردهای جراحی از راه دور با استفاده از شبکه های مبتنی بر نرم افزار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
15 ارتباط بین سازو کارهای حاکمیت شرکتی واندازه شرکت، بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
16 ارتقاء سواد اطلاعاتی پیش بایست بهره گیری از ICT در دست یابی به آموزش و پرورش پیش رو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
17 ارزشگذاری اقتصادی پارک جنگلی چای باغ در استان مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
18 ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی با استفاده از پودر لاستیک به شیوه اختلاط تر (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
19 ارزیابی الگوی چینش سخت کننده ها و ضخامت آنها بر سختی دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
20 ارزیابی تحمل خشکی درژنوتیپ های گندم دوروم درشرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
21 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از مارکرISSR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای پیشرفته گندم دوروم با استفاده از مارکر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
23 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای پیشرفته گندم دوروم با استفاده از مارکر ISSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
24 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای گندم دوروم با استفاده از مارکر ISSR (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
25 ارزیابی تنوع فنوتیپی لاینهای اصلاحی گندم دوروم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
26 ارزیابی خصوصیات آگرو- فیزیولوژیک ژنوتیپهای گندم دوروم در شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 ارزیابی درونی دانشکده فلسفه دانشگاه غیرانتفاعی مفید قم و ارایه چهارچوب کاربست نتایج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
28 ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از صفات آگرو- فیزیولوژیک در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 ارزیابی ژنوتیپهای گندم دوروم براساس شاخصهای مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
30 ارزیابی ژنوتیپهای گندم دوروم براساس شاخصهای مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
31 ارزیابی سمیت اسانس اندام های بنه Pistachio atlantica subsp. kurdica (Anacardiaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Pistachio atlantica subsp. kurdica (Anacardiaceae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی
32 ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
33 ارزیابی قابلیت فتوسنتز خوشه ژنوتیب های پیشرفته گندم دروم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
34 ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
35 ارزیابی مواد اولیه هسته و پوشش مقره های کامپوزیتی بر اساس آخرین ویرایش استاندارد IEC (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
36 ارزیابی نقش عوامل فیزیکی محیط کار ( ارگونومی) بر سلامت و افزایش بازدهی کارکنان بانک سپه منطقه غرب تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
37 ارزیابی نمونه های آسفالتی حاوی پودر لاستیک مرطوب با استفاده از آزمایش خستگی کششی غیرمستقیم (قطری) (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
38 استخراج و بهنگام رسانی خودکار اطلاعات توصیفی راه از داده های خط سیر با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
39 استراتژی کنترلی عبور از ولتاژهای پایین (LVRT) بهبودیافته برای توربینهای بادی با DFIG حین وقوع خطاهای متقارن و نامتقارن شبکه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
40 استفاده از نور خورشید در معماری داخلی بوسیله نسل جدید فیبرهای نوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
41 استمرار نظام پیشنهادها و توسعه مدیریت مشارکتی در آموزش عالی بر مبنای نتایج ارزیابی درونی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
42 افزایش تحمل به خشکی در چمن فسکیوی بلند با استفاده از قارچ‌های همزیست اندوفایت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
43 الگوریتمی جهت خوشه بندی توزیع شده جریان های داده در یک شبکه حسگر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
44 الودگی های ناشی ازصنایع نفت گاز پتروشیمی بر روی محیط زیست (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
45 امام حسین(ع)حقیقتی بر گونه پلورالیسم (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
46 امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در شرکت های پیمانکاری (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
47 انتخاب بهینه نوع و اندازه محدودکننده جریان خطا جهت بازیابی هماهنگی رله های جریان زیاد با حضور تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
48 انرژی های تجدید پذیر درطراحی شهر پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
49 INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIAL AND ECONOMIC STATUS OF THE FAMILY AND THE TENDENCY OF ADOLESCENTS (12-18 YEARS OLD) TO THE CENTER OF REFORMING QOM PROVINCE TO ADDICTION (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
50 بازشناسی نظریه چشم اسفندیار و پاشنه آشیل در شاهنامه فردوسی و ایلیاد هومر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی 
51 بازطراحی ساختار ارتفاعی کوی ولیعصر اصفهان (با دیدگاه پارامتریک، بوسیله نرم افزار Grass Hopper ) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
52 بررسی آلایندههای شیمیایی خودرو و روشهای کاهش این آلودگیها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
53 بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی درون شهری منجر به فوت در استان خراسان جنوبی، سال های 1368تا1391 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 بررسی اثر دما بر روی واحد شیرین سازی گاز ترش با نرم افزار هایسیس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
55 بررسی اثر رطوبت بر خواص مکانیکی سنگهای مارنی در شمال شرق استان همدان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
56 بررسی اثر شکل نانوذرات فلزی غیرکروی و ضریب شکست محیط اطراف بر پلاسمونهای سطحی آنها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
57 بررسی اثر غلظت DEA بر واحد شیرین سازی گاز ترش با نرم افزار هایسیس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
58 بررسی اثر ویتامین E و سلنیوم بر شاخص های کیفی اسپرم گاو هلشتاین پس از انجماد– یخ گشایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
59 بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
60 بررسی استقرار درختچه زالزالک بومی منطقه آذربایجان در سه محیط کشت بافت مختلف LP, MS و WPM (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
61 بررسی برخی الزامات برچسب گذاری در فرآورده های لبنی، گوشتی و آبمیوه عرضه شده در شهر تهران (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
62 بررسی پارامترهای تحکیمی خاک رس واگرای تثبیت شده با سولفات الومینیم (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
63 بررسی تاثیر الگوهای مختلف سخت کننده بر مقاومت دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
64 بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر اثربخشی سازمانی(بانک سپه شعب منطقه غرب تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
65 بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بنگاه های زود بازده بر اشتغال زایی در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
66 بررسی تاثیر ضخامت ورق فولادی و سخت کننده ها بر رفتار غیرخطی دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
67 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر فرایندهای مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
68 بررسی تاثیر کلرید سدیم بر کارآیی و مقاومت فشاری و مقاومت کششی بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
69 بررسی تاثیر معماری بر کودکان برای طراحی فضای بازی در اقامتگاه روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
70 بررسی تاثیرات پایدار استفاده گیاهان در محوطه سازی خانه سالمندان برای دستیابی به معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
71 بررسی تاثیرسیستم اطلاعات رایانه ای حسابداری بر تصمیم گیری مدیران دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
72 بررسی تاثیرکمیته حسابرسی بربهبود فرایندگزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
73 بررسی تاثیرملاحظات اندرکنش خاک و سازه بر بهینه شدن سازه فلزی با سیستم بادبندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
74 بررسی تحلیلی سیاست های ارزشیابی و بهبود کیفیت در اسناد بالادستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
75 بررسی تربیت اجتماعی در سیره امام سجاد (ع) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
76 بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از سویه های ایرانی ریزجلبکDunaliellaبا استفاده از نشانگر مولکولیRAPD (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
77 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گندم دوروم با استفاده از مارکر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
78 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
79 بررسی تنوع ژنتیکی سویه های ایرانی جلبک شورپسند Dunaliella به روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
80 بررسی جایگاه های کروموزومی چاودار برای تحمل به خشکی از طریق ترکیب اجزا عملکرد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 بررسی جستجوی معنایی و محتوایی تصاویر در موتور جستجو (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
82 بررسی چالشهای موثر در آموزش و پژوهش حسابداری در ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
83 بررسی چگونگی تاثیر شبکه های انتقال نیروی هوشمندSmart Grids بر پدافند غیر عامل در نظام شهر سازی شهرهای اینده (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
84 بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با تعهد سازمانی در سازمانهای پروژه محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
85 بررسی رابطه تمرکز مالکیت و سیاست سود سهام تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
86 بررسی رابطه سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری با هزینه های نمایندگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
87 بررسی رابطه هزینه نمایندگی بااهرم عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
88 بررسی روند بروز حوادث ناشی ازخشونت در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای1391-1394 (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد 2017
89 بررسی سیستم های مهاربندی بر بهینه شدن طراحی سازه های فلزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
90 بررسی شاخص های حرارتی جهت کاهش مصرف انرزی و توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر کاشان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
91 بررسی شاخص های زیستی به خصوص گلسنگ ها در شناخت و ارزشابی انواع آلاینده های هوا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روشهای کنترل آن
92 بررسی شاخص های زیستی به خصوصگلسنگ ها در شناخت و ارزشیابی انواع آلاینده های هوا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
93 بررسی شرایط پخت کامپوزیت های پایه فنولیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
94 بررسی صفات فیزیولوژیک ارقام گندم تحت شرایط آبیاری تکمیلی و دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
95 بررسی صفات مورفولوژیک ارقام گندم تحت شرایط آبیاری تکمیلی و دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
96 بررسی عوامل مرتبط با اجرای مطلوب ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاهی (مروری بر یک دهه تجربه گذشته در ایران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
97 بررسی فعالیت خاک رس واگرای تثبیت شده با سولفات الومینیم (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
98 بررسی کاربردی تغذیه ترکیبی انرژی بادو خوشید در نورهای روشنایی شهری با استفاده از تکنولوژیLED (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
99 بررسی میزان بروز حوادث ناشی از خودکشی درشهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394 (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد 2017
100 بررسی نقش پناهندگان افغانی ساکن شهرستان گرمسار درآسیب های اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
101 بررسی و ارزیابی پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم زیرآبی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
102 بررسی و تحلیل قصیده من صور الاحتلال الصهیونی از فدوی طوقان (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
103 بررسی وضعیت گردشگران در پناهگاه حیات وحش قمیشلو در راستای توسعه پایدار منطقه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
104 برگشت پذیری واگرای، خاک رس واگرای تثبیت شده با سولفات آلومینیوم، با هگزا متافسفات سدیم و کلرید سدیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
105 برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب و توسعه پایدار در مناطق خشک (مطالعه موردی استان قم) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
106 به روز رسانی سریع اندازه الگو در ردیابی شی مبتنی بر انطباق الگو (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها
107 بهبودپروتکل DBR با روش هوشمنددرشبکه های حسگر بی سیم درزیرآب (دریافت مقاله) کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
108 بهره گیری شادی سازمانی در نظام آموزش و پرورش (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
109 پهنه بندی اقلیم آسایشتوریسم در منطقه حفاظت شده کرکسبه منظور توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
110 پیش بینی خواص مکانیکی فولاد دو فازی تولید شده به روش نورد کنترلی با تعیین پارامترهای تاثیر گذار فرایند و استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
111 پیش بینی منحنی رشد ترک در چند لایه های کامپوزیتی به روش نشرآوایی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
112 پیکربندی پویا در FPGA جهت افزایش سرعت سیستم تشخیص هویت (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری
113 پیوستگی متقابل مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت استراتژیک، چرا و چگونه؟ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
114 تاثیر اصلاح عملکرد رفتاری در جذب گردشگر، با تکیه برنظریه تقویت و اصلاح رفتار و نظریه انتظار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
115 تاثیر UPFC بر تنظیمات رله دیستانس (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
116 تاثیر تجویز کمپلکس آهن، مس، کبالت و ویتامین B12 بر برخی فراسنجه های خون شناسی در گوساله های شیرخوار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
117 تاثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
118 تاثیر مطالبات معوق بر اقتصاد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت
119 تاثیر مفاهیم عاشورا بر جنگتحمیلی با تکیه بر سخنان امام خمینی و شعر دفاع مقدس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
120 تاثیر موسیقی بریادگیری ریاضی درکودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
121 تاثیرات استفاده از پسماندهای ساخت و ساز در راه های شهری بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
122 تاثیرات فضاهای سبز شهری بر شهروندان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
123 تاثیز تعداد سینیهای برج جذب و دفع بر روی واحد شیرین سازی گاز تزش با نرم افزار هایسیس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
124 تأثیر نرخ نمونه‌برداری در الگوریتم‌های محاسبه امپدانس در رله‌های دیستانس دیجیتال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل
125 تبیین عدالت آموزشی از منظر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
126 تبیین نقش نظام ارزشیابی آموزش عالی درتحقق اقتصادمقاومتی (دریافت مقاله) همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی
127 تحلیل بررسی ونقش تجارت الکترونیک دربازاریابی سبز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
128 تحلیل جهت گیری فلسفی ارزیابان درونی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
129 تحلیل صورت های مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (مورد مطالعه : شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی حاضر در بورس) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
130 تحلیل مبانی نظری و پژوهشی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
131 تحلیل و بررسی نقش تجارت الکترونیک در بازاریابی سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
132 تشخیص آسیب در چند لایه های کامپوزیتی به روش نشرآوایی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
133 تصفیه پساب های آلوده به فلزات سنگین به کمک نانو جاذب معدنی دیاتومیت مغناطیسی شده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
134 تضمین کیفیت آموزش عالی نوین: رویکرد جهتدهی دانشگاه به سمت توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
135 تضمین کیفیت در آموزش عالی مفاهیم، اصول، تجربیات (دریافت مقاله) همایش توسعه مبتنی بر دانایی
136 تعامل بین جریان نقدی، آزاد سیاست بدهی و ساختار حاکمیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
137 تعیین پارامترهای دینامیکی توربین و گاورنر واحد گازی BBC نیروگاه مشهد و اعتبارسنجی مدل یکپارچه نیروگاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
138 تعیین سریع دامنه و فرکانس ولتاژ وجریان درمحیطهای هارمونیکی و فرکانس متغیر جهت کنترل و حفاظت مناسب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
139 تعیین شاخص زیست اقلیم آسایش توریسم در منطقه حفاظت شده کرکس (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
140 تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده به منظور تامین برق پایداروبهبود کیفیت توان در روستای غیزانیه از توابع شهراهواز توسط نرم افزار هومر انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی
141 تعیین محل و ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده با در نظر گرفتن مدل های مختلف و تغییرات سالیانه و شبانه روزی انواع بار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
142 تعیین مکانیزمهای خرابی در کامپوزیتهای شیشه/ اپوکسی به روشآکوستیک امیشن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
143 تغییرات بیلی روبین متعاقب یک جلسه شنا در مردان شناگر نخبه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
144 تکنولوژی و پایداری پروبیوتیک ها در فرآورده های شیر تخمیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
145 تکنولوژی و پایداری پروبیوتیک ها در فرآورده های شیر تخمیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
146 تکنولوژی و پایداری دسرهای لبنی پروبیوتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
147 توانمندسازی پدافند غیر عامل در برنامه_ریزی و مدیریت تاسیسات و زیر ساختهای راهبردی شهر با استفاده از شبکه های هوشمند تولید و انتقال نیروی برق (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران پدافند غیرعامل
148 توزیع اقتصادی بار میان نیروگاهها با توابع هزینه ی ناصاف با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
149 توسعه کیفی فرایند تدریس- یادگیری در آموزش مهندسی بر مبنای ارزیابی درونی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در 1404
150 تولید آزمایشگاهی بیوگاز با استفاده از کود حیوانی (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
151 تولید الکتریسیته از پیل سوختی دو محفظه ای با رابط پل نمکی از فاضلاب شهر تهران (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
152 جابجایی فیلد الکترومغناطیسی بین خطوط برق و خطوط لوله فلزی نزدیک دراثراصابت رعد و برق مستقیم شهرستان گلبهار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
153 چالش ساختارسازی برای نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
154 چگونگی توسع کارآفرینی در دانشگاه ها با تأکید بر موانع و راهبردها (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی
155 حیات مصنوعی و اتوماتای سلولی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
156 داده کاوی در سیستم های تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری
157 در نظر گیری پایداری شبکه قدرت در هماهنگی رله های جریان زیاد در شبکه های فوق توزیع به هم پیوسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
158 درس پژوهی ، فرایند استراتژیک تغییر( در راستای توسعه ی حرفه ای معلم ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تربیت معلم
159 دریچه تامین هوای هوشمند خورشیدی در ساختمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
160 راهکارهای توسعه گردشگری بامحوریت گردشگری مذهبی درایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
161 رایانش ابری و کاربرد آن در تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
162 ردیابی جزیره ای شدن در سیستم های قدرت با بکاربردن اندازه گیری های گسترده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
163 ردیابی هدف مبتنی بر لبه یابی فازی و براساس انطباق الگو در تصاویر ویدئویی خاکستری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
164 روش اسپلاین نمایی برای حل عددی مسأله اختیار خرید اروپایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
165 روش جدید برای تنظیم رله های دیستانس در شبکه های به هم پیوسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
166 روش جدید برای هماهنگی رله های جریان زیاد با در نظر گرفتن حالت گذرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
167 روشی نوین مبتنی بر حذف هارمونیک ها جهت محاسبه امپدانسدر حفاظت دیستانس دیجیتال (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
168 ریشه زایی و سازگاری زالزالک بومی آذربایجان در سه محیط کشت MS ، LP ،WPM (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
169 زمینه گرایی در خلق معماری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
170 سبک زندگی اسلامی و تجلی اخلاص و بندگی در نماز (دریافت مقاله) همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی
171 سمیت تنفسی اسانس پسته وحشی (Anacardiaceae) pistacia mutica fisch جمع‌آوری شده از شهرستان پاوه روی حشرات کامل شپشه آرد tribolium castaneum )(herbst) (coleoptera tenebrioonidea) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
172 سناریوی کیفیت در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو
173 سنتز وارزیابی هیدروژل های برپایه ی پلی اسید متاکریلیک کوپلیمر با آکریل آمید حاوی نانوذرات خاک رس برای جداسازی ماده ی رنگزا متیل بنفش از پساب های صنعتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
174 سنجش تفکر استراتژیک مدیران پروژه با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
175 سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش شرکتها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران
176 شبکه های حسگر بی سیم زیرزمینی : فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها
177 شبیه سازی بکار گیری فیبر های نوری POF در تامین روشنایی ساختمان بوسیله نور خورشید توسط نرم افزار Dialux در نیل به سوی معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای عمران و معماری
178 شبیه سازی توربو اکسپندر با شیر ژول تامسون و مقایسه آنها با یکدیگر در بازیابی اتان در واحد اتان زدایی پالایش گاز با استفاده از نرم افزار هایسیس، مطالعه موردی پالایشگاه گازایلام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
179 شبیه سازی عددی جریان سیال غیر نیوتنی و انتقال حرارت حول دسته لوله با نرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
180 شبیه سازی و برآورد رسوب گذاری مخزن سد با استفاده از مدل HEC-RAS4.1.0 (مطالعه موردی: سد دودر لادیز) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
181 شکاف انتظارات بین حسابرسان، سرمایه گذاران نهادی و اعضاء هیئت مدیره در خصوص کشف تقلب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
182 شهر مرزی ، امنیت اجتماعی ، راهکارهای ایجاد امنیت در مرز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
183 صکوک و رشد ابزارهای مشتقه اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
184 ضرورت بکارگیری روش زنجیره بحرانی در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
185 طراحی داشبورد مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
186 طراحی فضای شهری با رویکرد سیال (نمونه موردی : گذر سپاهان در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
187 طراحی مدل معادله ساختاری مدیریت دانش و فرمول بندی استراتژی در شرکت های پیمانکاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
188 طراحی یک سیستم نظارت با استفاده از شبکه های حسگر بی سیم زیر آب در خلیج فارس (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
189 کاربرد توربواکسپندر در خط لوله های گاز پالایشگاه گاز ایلام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
190 محاسبه شاخصهای احتمال موفقیت و احتمال دستگیری مهاجم در مدل درخت حمله به روش رسمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
191 محاسبه نرخ خطای حفاظت از صاعقه خطوط انتقالHVDC با استفاده از روش شاخه پیش رونده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
192 مدل تصادفی چند هدفه مکانیابی - توزیع برای لجستیک بحران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
193 مدل سازی تحلیلی سیستم تحریک واحدهای گازی نیروگاه مشهد و ارزیابی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
194 مدل سازی تحلیلی سیستم واحدهای گازی نیروگاه مشهد و ارزیابی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
195 مدل سازی ضریب اصطکاک در بسترهای ثابت کربن فعال تحت شرایط فشار خلاء با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
196 مدلسازی فیوز برای استفاده در هماهنگی بهینه رله های جریان زیاد و فیوز ها در شبکه توزیع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
197 مدلسازی و ارزیابی اگزرژتیک پمپ حرارتی زمین گرمایی تلفیق شده با انرژی خورشیدی جهت مصارف خانگی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
198 مدلسازی و بهینه سازی فرایند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب لبنی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
199 مدیریت ارزشیابی سازمانی در آموزش عالی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
200 مدیریت زباله های قابل بازیافت شهر قائم شهر با استفاده از کاربرد نظام ودیعه – بازپرداخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
201 مدیریت شهری وارتقای حقوق شهروندان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
202 مروری بر اصول و روشهای ارزیابی حسی در صنایع غذایی؛ آزمونهای محصولگرا (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
203 مروری بر خصوصیات صمغ درختان خانواده گل سرخیان و کاربردهای آن در صنایع غذایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
204 مطالعه اقلیم گردشگری استان کهکیلویه و بویر احمد به منظور توسعه پایدار اکوتوریسم (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
205 مطالعه تاثیر تنش خشکی بر القاء تنش اکسیداتیو و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
206 مطالعه ترمودینامیکی فرآیند جذب سطحی یون فلزات سرب (II) و کادمیوم (II) از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال تهیه شده از مخروط کاج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
207 مطالعه خواص مهندسی مارنهای شمال شرق استان همدان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
208 مطالعه رابطه بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
209 مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب یون مس II از فاضلاب سنتزی با استفاده از کربن تولید شده از ضایعات گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
210 مطالعه طرح جدایی اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر جغرافیای سیاسی منطقه و امنیت ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
211 مطالعه طرح جدایی اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر جغرافیای سیاسی منطقه و امنیت ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
212 معیارهای انتخاب در گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی در گندم دوروم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
213 مقایسه انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آن ها در عملکرد دانه در ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان در شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
214 مقایسه تنوع ژنتیکی گندم نان با ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
215 مقایسهی مدل پیشرفتهی مدل الکتریکی هندسی و روش مدل شاخه ی پیشرونده برای محاسبه قطعی های ناشی از برخورد صاعقه به خطوط انتقال (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
216 مکانیابی خطا در ریزشبکهها با استفاده از یک روش پردازش مرکزی مبتنی بر تغییرات ولتاژ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
217 مکانیابی هاب با تخصیص تکی و با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت نرم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
218 مولفه های موثردرطراحی نظام جامع مدیریت کیفیت آموزش عالی (دریافت مقاله) نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
219 نقش سرای دانشجویی در سرمایه اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش زندگی دانشجویی فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی
220 نقش قارچهای همزیست اندوفایت در افزایش مقاومت چمن ها در برابر تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
221 نقش کانیهای رسی در شاخص دوام وارفتگی سنگهای مارنی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
222 نقش محیط زیست در توسعه خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
223 نگاهی به آسیب شناسی عملکرد مراکز پژوهشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
224 واکاوی مفهوم مقاومت از منظر ادوارد سعید (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
225 هنر مثبت نگری برای زندگی معنا دار در میان چالش های ترکیبی جهان معاصر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر