آقای دکتر محمدرحیم رمضانیان

دکتر محمدرحیم رمضانیان دانشیار دانشگاه گیلان

آقای دکتر محمدرحیم رمضانیان

Dr. Mohamad Rahim Ramezanian

دانشیار دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرحیم رمضانیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مدیریت عملیات خدمات

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه یک مدل ریاضی برای زمان بندی و موازنه خط مونتاژ هزینه گرا با محدودیت منابع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 29
2 ارزیابی پایداری سیستم های حمل و نقل شهری (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 8
3 انتخاب شاخص های ارزیابی در تحلیل پوششی داده ها با استفاده ازآنالیز تشخیصی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 32
4 بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان ها (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
5 بررسی نقش تعدیل گری ماکیاول گرایی بر رابطه بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 3
6 تاثیر نوآوری محوری بر عملکرد مالی از طریق یکپارچگی زنجیره تامین و قابلیت های رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 12
7 تبیین الگوی ارزیابی خود مبنا و مستمر عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 68
8 تحلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش های گروهی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 1
9 شناسایی مولفه ها و شاخص های تعامل پذیری در زنجیره تامین (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 43
10 طراحی مدل رضایت شغلی ورزشکاران حرفه ای مرد ورزش های گروهی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 44
11 طراحی مدل مفهومی تصمیم گیری مشارکتی به عنوان راهبردی جهت بهبود نگرش، احساسات و عملکرد کارکنان در زندگی کاری (مورد مطالعه: کلیه شعب بانک مسکن شهرستان رشت) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 9
12 عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت گردشگری مورد مطالعه: آژانس های مسافرتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 5، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی برای یافتن متغیرهای تصمیم مدل برش از طریق برنامه نویسی در محیط سی (C)مطالعه موردی : یکی از شرکتهای تولیدی لوله و پروفیل شمال کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
2 ارائه مدلی برای شناسایی ریسکهای انتقال دانش در زنجیره تأمین مطالعه موردی:زنجیره تأمین قطعات خودرو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
3 ارائه مدلی علت و معلولی به منظور پشتیبانی از چرخه حیات پروژههای برنامهریزی منابع سازمانERP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
4 ارائه­ی مدلی ترکیبی برای موازنه­ی خط مونتاژبارویکردهزینه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارایه چارچوب شناسایی شکاف بین انتظارات مشتریان و ادراک آنها ازمحصول سبز مورد بررسی مصرف کنندگان لامپ کم مصرف شهررشت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
6 ارایه مدلی مناسب جهت طبقه بندی چند معیاره اقلام موجودی با استفاده از مدل RAM(مطالعه موردی: شرکت پارس خزر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
7 ارزیابی بهره وری مصرف بودجه پژوهشی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
8 ارزیابی شاخصهای تصمیم گیری جهت برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات بر بستر رایانش ابری در کسب وکارهای نوپای ایران با استفاده از روش MICMAC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
9 ارزیابی عملکرد ادارات کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران با رویکرد اشتغال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
10 ارزیابی عملکرد واحد تصمیم­گیرنده در طی زمان با استفاده از تحلیل پنجره (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 ارزیابی کارایی معادن تراورتن استان مرکزی مبتنی برتحلیل پوششی داده ها DEA و کارایی متقاطع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
12 استفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها ومدل اندرسون پترسون برای بررسی کارایی معادن مطالعه موردی: معادن تراورتن استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
13 اولویت بندی عوامل موثربرتصمیمات برون سپاری مدیران درصنعت بانکداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
14 اهمیت ارزش مشتری در ایجاد وفاداری مشتریان در چارچوب بازاریابی رابطهمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
15 بررسی اثر بخشی فناوری اطلاعات در خلق ارزش و مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
16 بررسی اثرات و مکانیسم تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر دست کاری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
17 بررسی تاثیر برنامه ریزی منابع سازمان بر سیستم های فنی اجتماعی(مورد مطالعه: شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر عملکرد سازمانی با میانجی گری یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
19 بررسی تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر ارزش افزوده اقتصادی مطالعه موردی:شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
20 بررسی تاثیر کیفیت برند مقصد گردشگری بر وفاداری گردشگران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری
21 بررسی تاثیر مدیریت استعداد برعملکرد سازمان بانقش میانجی گری تعهدسازمانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
22 بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بهبود عملکرد سازمانی از طریق مزیت رقابتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
23 بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها مطالعه موردی: شرکتهای بورسی و فرا بورسی صنعت داروسازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
24 بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد سبز شرکت با میانجی گری متغیر زنجیره تامین سبز مورد بررسی شرکت پارس خزر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
25 بررسی رابطه بین ابعاد هویت سازمانی با عملکرد کارکنان در شرکت مخابرات استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
26 بررسی رابطه بین قابلیت های فناوری اطلاعات و اقدامات مدیریت کیفیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
27 بررسی رابطه میان تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
28 بررسی رابطه هوش هیجانی و بهره وری نیروی کار کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
29 بررسی رابطهی بین توانمندسازی کارکنان و مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
30 بررسی روابط میان فرهنگ سازمانی ، مدیریت کیفیت جامع(TQM) و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
31 بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت نفت و گاز غرب (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت، تحول و نوآوری در توانمندسازی مدیریت
32 بررسی عوامل موثربر بهره وری نیروی انسانی مبتنی بر رویکردپویایی سیستم مورد بررسی: شرکت نوید مرغ گیلان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
33 بررسی نقش فرآیندمحوری بر ساختار سازمانی در کسبوکار نوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
34 بررسی نقش مولفه های توسعه بازار مالی در تولید ناخالص داخلی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
35 بررسی نقش نوآوری بازبرعملکرد خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
36 بهبود روش رتبه بندی جهانی شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
37 تاثیر امنیت ادراک شده بر قصد استفاده مشتریان از سیستم های پرداخت الکترونیکی با تلفیق مدلهای TPB و TAM (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
38 تاثیر برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات در بانک تجارت استان گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
39 تاثیر خلق مشترک ارزش بر توسعه خدمات جدید: نقش میانجی هماهنگی بین سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
40 تاثیر عوامل کلیدی مدیریت استعداد در خلق مزیت رقابتی (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
41 تاثیر عوامل کلیدی مدیریت استعداد در خلق مزیت رقابتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
42 تاثیر گسترش بازار مالی بر رشد اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
43 تاثیر محصول سبز برفرایند تصمیم گیری خریدمصرف کنندگان مطالعه موردی: مصرف کنندگان خانگی لامپ کم مصرف در شهر رشت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
44 تجزیه و تلحیل ریسک ایمنی فرآیند تهیه محصولات لبنی با استفاده ازروش تجزیه وتحلیل حالات شکست و اثرات آن FMEA مطالعه موردی شرکت پگاه گیلان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
45 تحلیل و بررسی مفاهیم، ویژگیها و فرایند توسعه مشارکت شهروندی الکترونیک با تاکید برکلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
46 جایگاه مولفه قدرت در فرایند تصمیم گیری سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
47 دسته بندی شاخص های اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین خدمات با استفاده ازمعیارهای مدل اسکور و مدل سرکوال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
48 رتبه بندی کشورها براساس شاخص نوآوری جهانی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری
49 روشی برای موازه خط مونتاژ با محدودیت زمان و فضا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها
50 رویکرد رفتاری از نظر ارباب رجوع در بهبود و کیفیت خدمات، مورد مطالعه : شهرداری فومن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
51 رویکردی نو به حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره فازی با استفاده از اوزان آنتروپی درمحیط شهودی فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
52 سطح بندی شاخصهای انتخاب تامین کننده چابک جهت انتخاب تامین کننده خدمات فناوری اطلاعات در دانشگاه های گیلان با استفاده از مدل ساختاری تفسیری ISM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
53 شناسایی شاخصهای کیفی عملکرد خدمات مراکز درمانی و اولویت بندی آنها با تلفیق دوتکنیک تعمیم عملکرد کیفیت و فرآیند تحلیل شبکهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
54 شناسایی معیارهای اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین خدمات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
55 شناسایی و اولویت بندی عوامل حمایتی موثر بر عملکرد صنایع کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
56 شناسایی و اولویت بندی معیارهای مهم در ارزیابی تأمین کننده و رتبه بندی تأمین کنندگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
57 شناسایی و اولیت بندی عوامل موثر بر موفقیت در تبلیغات با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
58 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر()TPMبا استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، مورد مطالعه: شرکت مازی نور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
59 طبقه بندی چندمعیاره اقلام موجودی با استفاده از مدل SBM (مطالعه موردی: شرکت صنعتی پارس خزر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری
60 طراحی مدل کارخانه تولیدی دوسوتوان با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: کارخانجات تولیدی استان گیلان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
61 طراحی نقشه استراتژیک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
62 عنوان: بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات خودرویی(مطالعهموردی نمایندگی ایران خودرو در شهر تنکابن) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران
63 فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر مدیریت کیفیت جامع (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
64 فناوری اطلاعات سبزونقش آن درپایداری محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
65 کاربرد رویکردپویایی های سیستم دربهبود عملکردهزینه ای پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان ERP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
66 گرایش مشتریان به ماکیاولیسم درصنعت بیمه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
67 مدل پارادایمی پدیده کیفیت گرایی به عنوان یکی از دارایی های نامشهود سازمانی مورد بررسی : شرکتهای قطعه ساز صنعت خودرو کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
68 مدل سازی خدمات تلفن همراه جهت بررسی اثر کاهش قیمت در ترافیک (مکالمات) صنایع مخابراتی تلفن همراه در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
69 مدلی برای انتخاب مدیران براساس FAHP وآنتروپی شانون سازمانهای مورد بررسی سازمانهای دولتی استان گیلان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
70 مدیریت و بهینه سازی مسیر زمان و سوخت سیستم های حمل و نقل پخش کالا با استفاده ازالگوریتم گرانش (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
71 مروری بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کاربردهای آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
72 نقش هم افزای صنعت تولید مجدد بر مدیریت زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
73 واکاوی عوامل مؤثر بر خریدهای آنلاین مشتریان ایرانی در سال 1392 : مطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
74 هزینه یابی هدف در مراکز درمانی رویکرد تلفیقی هزینه یابی هدف، تعمیم کارکردهای کیفیت و مدل کانو فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری