آقای دکتر ایرج ملک محمدی

دکتر ایرج ملک محمدی استاد، دانشگاه تهران

آقای دکتر ایرج ملک محمدی

Dr. Iraj Malek Mohamadi

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ایرج ملک محمدی در مجلات و ژورنالها