آقای دکتر رضا سالاریان

دکتر رضا سالاریان (استاد گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی مازیار

آقای دکتر رضا سالاریان

Dr. Reza Salarian

(استاد گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی مازیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا سالاریان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام -موسسه آموزش عالی مازیار، نور شهریور 1399