آقای دکتر مسعود روحانی

دکتر مسعود روحانی دانشیار دانشگاه مازندران

آقای دکتر مسعود روحانی

Dr. Masoud Rohani

دانشیار دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مسعود روحانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاستگذاری دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام -موسسه آموزش عالی مازیار، نور شهریور 1399