محمد قطبی جشوقانی

محمد قطبی جشوقانی رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان؛ رییس میز تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن

محمد قطبی جشوقانی

Mohamamd Ghotbai jeshoghani

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان؛ رییس میز تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی محمد قطبی جشوقانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه اخلاق