اصغر هادی

اصغر هادی عضو هیئت علمی، گروه اخلاق اجتماعی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

اصغر هادی

Asghar Hadi

عضو هیئت علمی، گروه اخلاق اجتماعی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی اصغر هادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه اخلاق