آقای دکتر محمد قیامی

دکتر محمد قیامی

آقای دکتر محمد قیامی

Dr. Mohammad Ghiamy

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد قیامی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل مهر 1399