آقای دکتر مهدی عفت پرور

دکتر مهدی عفت پرور استادیار - گروه کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

آقای دکتر مهدی عفت پرور

Dr. Mehdi Effatparvar

استادیار - گروه کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی عفت پرور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل مهر 1399